MUDr. Jana Kubalová

MUDr. Jana Kubalová

Náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání, Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

e-mail:

Recenze algoritmu Úraz na sjezdovce

Úraz na sjezdovce má svoje specifika. Obvykle se jedná o úrazy na horách, kde dostupnost profesionálních zdravotnických složek je obtížnější a i podmínky pro ošetření a transport jsou složitější. Interaktivní výukový algoritmus „úraz na sjezdovce“ je skvělou ukázkou komplexního řešení situace od laické první pomoci po definitivní ošetření v nemocnici. Kolektiv autorů předkládá ucelené rozhodovací schéma, kde představuje nejdůležitější rozhodovací křižovatky na cestě ke správnému ošetření pacienta a nezapomíná ani na důležitost zajištění bezpečnosti zachránců při ošetřování zraněného na sjezdovce. Nesprávné odpovědi jsou pečlivě zpracované a upozorňují na nejčastější chyby a podcenění situace při řešení této události. Význam interaktivního algoritmu spočívá hlavně v možnosti naučit se rozhodovat a to na jakékoliv úrovni - od laického zachránce po anesteziologa hodnotícího stav pacienta a jeho riziko anestezie. Určitě bych se přimlouvala za víc takových algoritmů i u těžších stavů spojených např. s bezvědomím. Někdy je rozhodnutí s omezenými prostředky v nestandardní situaci složitější, než s úplným vyšetřovacím komplementem.

Recenze algoritmu Hypotermie a omrzliny

Hypotermie může být velmi závažnou diagnózou, která při nesprávném managementu může skončit smrtí pacienta. Obzvláště u alkoholem intoxikovaných pacientů může snadno dojít k podcenění situace.
Autoři velmi názornou formou předkládají, jak postupovat při ošetření pacienta s hypotermií a to od poskytnutí první pomoci až po napojení na ECMO v cílovém zdravotnickém zařízení. V algoritmu se na kazuistice podařilo zdůraznit základní pravidla pro ošetření pacienta s hlubokou hypotermií:
- šetrná manipulace s pacientem a zabránění dalšího prochládání,
- zajištění dýchacích cest a maximalizace oxygenace,
- jak provádět resuscitaci při hypotermii,
- problematiku účinnosti defibrilace a podávání léků u pacientů s teplotou tělesného jádra nižší, než 30 °C,
- a specifikou léčbu u hypotermické zástavy oběhu – mimotělní oběh.
V závěru algoritmu autoři zmínili i riziko vzniku omrzlin, včetně základních pravidel pro ošetření.
S. Kosiński publikoval ve Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine v roce 2015 studii, která v Polsku prokázala až 4x vyšší incidenci hypotermie, než uvádějí oficiální statistiky a zároveň velké neznalosti zdravotnického personálu o managementu pacientů s hypotermií. Věřím, že vytvořený algoritmus přispěje ke zvýšení povědomí o problematice hypotermie a omrzlin.

Algoritmy


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET