doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

Zástupce přednosty kliniky pro výuku, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Recenze algoritmu Popálenina

Kritické termické trauma představuje jeden z nejnáročnějších úrazů, se kterým se můžeme v klinické praxi potkat. Úspěch v terapii takto poškozených pacientů je dán vždy precizní kooperací celé řady odborností. Přežití těchto pacientů je determinováno mnohými faktory, kdy jedním z nejdůležitějších je adekvátně provedená přednemocniční péče. Algoritmus zrychleně provede řešitele přes dvě nejkritičtější fáze termického traumatu - šokové období a období akutní nemoci z popálení. V jednotlivých bodech tohoto algoritmu jsou popsány nejzásadnější okamžiky z komplexního přístupu k těmto pacientům.

Algoritmy


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET