XII. KONFERENCI AKUTNĚ.CZ POŘÁDAJÍ:

   

XII. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
ředitel FN Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 

       

 

Děkujeme všem partnerům, bez jejichž (nejen finanční) podpory by tato konference nemohla být uskutečněna.

PARTNEŘI LÉKAŘSKÉ SEKCE

Platinoví partneři

 .  . 

Zlatí partneři

            

Stříbrní partneři

                

Bronzoví partneři

                        

Partneři

                      

Partneři paralelních sekcí a workshopů

           

            

Partneři videokonferenčních přenosů

      

PARTNEŘI SESTERSKÉ SEKCE

Stříbrný partner

Partneři