Rating článků

Každý z článků uvedený v této sekci je ohodnocen určitým počtem bodů. Rating zohledňuje přínos a originalitu daného příspěvku podle následující tabulky:

Položka Hodnocení1)
A) Téma2)

1

2

3

4

5

B) Přínos/převratnost3)

1

2

3

4

5

C) Impakt faktor

1 (do 1)

2 (1-2)

3 (2-3)

4 (3-5)

5 (>5)

D) Abstrakt4)

1

2

3

4

5

1) 1 - nejméně, 5 - nejvíce, pro zařazení je třeba dosáhnout minimálně 15 bodů, pokud je výsledek 8-15 a kategorie A, B či C je hodnocena 4-5, je možná výjimka.

2) Téma článku odpovídá/neodpovídá zaměření portálu Akutně.cz.

3) Vztaženo k oboru sepse a jejího výzkumu

4) Z abstraktu je patrná hypotéza, metodika, výsledek, typ studie (při absenci za každý -1 bod).

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET