Postery z konferencí AKUTNĚ.CZ

2019: XI. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

Hodnotící komise: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů

ID 001 Subdurální hematom u rodičky po aplikaci spinální anestezie? - MUDr. Ester Cheng, KARIM, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha  

ID 002 Riziko obtížné intubace při gigantické strumě aneb 2 operace ve dvou dnech-kazuistika - MUDr. Petra Žáčková, ARO,  Nemocnice České Budějovice a.s. ​

ID 003  Protrahovaný farmakorezistentní dystonický stav dítěte úspěšně řešený hlubokou mozkovou stumulací  - MUDr. Lucie Moťková, KDAR, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

ID 004  Masivní krvácení na operačním sále a resuscitace v poloze na břiše MUDr. Lenka Landsmanová, KARIM, Fakultní nemocnice Plzeň 

ID 005 Pneumoperikard u polytraumatizovaného pacienta: kazuistika- MUDr. Marek Kovář, KARIM, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno     

ID 006 Trombocytopenie vs.pseudotrombocytopenie interpretace dat krevního obrazu v klinické praxi při inserci epidurálního katetru - MUDr. Marek Kovář, KARIM, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

ID 007 (Ne)polib si žábu- MUDr. Michaela Sekerášová, KARIM, 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha 

Sesterská sekce:

Hodnotící komise: Andrea Pokorná, Jana Flajšingrová, Margita Huserová

ID 001 Spánek, bolest - rizikové  faktory u pacientů v intenzivní péči - Renáta Zoubková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava   

ID 002    Invazivní monitorace u kriticky popálených pacientů - Dana Buryšková, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 003    Recidivující sepse u pediatrického pacienta v chronické intenzivní péči - Silvie Poláčková, Markéta Říhová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a LF MU , Brno

ID 004    Neinvazivní ventilace negativním tlakem - Martina Lachetová, Silvie Poláčková, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice  Brno a LF MU, Brno

ID 005    Abdominální compartment syndrom, jako komplikace neuroblastomu pravé nadledviny -  Zuzana Foralová, Věra Nečasová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 006    Výročí dámy s lampou – odkaz Florence Nightingale 200 let po jejím narození - Zuzana Mikolášková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

ID 007    Syndrom propofolové infuse očima sestry - Štěpánka Stoklasová, Jana Fraňková, Jana Chrástová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakutní nemocni Brno a LF MU, Brno 

ID 008    Mozková mikrodialýza - Branislav Moravčík, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 009    Štandardizácia v ošetrovateľskej praxi - Renáta Darmošová, Helena Gondárová-Vyhničková, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Fakultná nemocnica  (Slovensko) 

ID 010    Permcath pohledem sestry - Lenka Frodlová, Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 011    Hojení chronické rány od JIP po domácí péči - Michaela Veselá, Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 012    Domácí parenterální výživa z pohledu ambulantní sestry - Eva Perleczká, Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

 

2018: X. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

Hodnotící komise: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů

ID 001 Medzioborová spolupráca - alebo "Keď to nejde, tak to pôjde..." - MUDr. Ester Cheng, ARO, Nemocnice Znojmo, Znojmo 

ID 002 Maligní hypertermie u desetileté pacientky - MUDr. Zuzana Markuseková, KARIM, Fakultní nemocnice v Motole, Praha​

ID 003 Srdeční tamponáda, urgentní perikardiocentéza, kazuistika, přehled. - MUDr. Yevgenij Zhytnikov, ARO, Svitavská nemocnice, Svitavy 

ID 004 "BACT" během kardiopulmonální resuscitace - kazuistika - MUDr. Jan Hudec, KARIM, Fakultní nemocnice Brno, Brno 

ID 005 Fatální průběh tumor lysis syndromu - MUDr. Lucie Vavřinová, KDAR, Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice, Brno    

ID 006 Ventilace negativním tlakem při respiračním selhání u pacienta se spinální svalovou atrofií: kazuistika - MUDr. Jozef Klučka, KDAR, Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice, Brno 

ID 007 Bakterie mléčného kvašení jako nezvyklí původci septického stavu - MUDr. Martin Hála, Ph. D., ARO, Klinika traumatologie LF MU, Úrazová nemocnice v Brně  

Sesterská sekce:

Hodnotící komise: Jana Nekudová, Jana Jahodová, Ivana Kupečková, Petra Juřeníková, Milan Laurinc

ID 001 Výsledky provádění preventivních opatření VAP za rok 2017 - Markéta Kočí, Klinika anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny FN Ostrava   

ID 002 Operační sál - místo s četným výskytem bodného poranění - Dana Streitová, Centrální operační sály  FN Ostrava 

ID 003 Využití motomedu pro obnovu svalové síly u pacientů na umělé plicní ventilaci - Renáta Zoubková, Klinika anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny FN Ostrava, LF Ostravská univerzita 

ID 004 Odběr biologického materiálu - Tomáš Grim, Klinika anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny FN Ostrava 

ID 005 Vyšetření funkce jater přístrojem Limon - Štěpánka Stoklasová, Klinika anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny FN Brno 

ID 006 Mobility protokol - Branislav Moravčík, Klinika anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny FN Brno 

ID 007 Žok - jak na to? - Jana Flajšingrová, Klinika anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny FN Brno 

ID 008 Biologická léčba u idiopatických střevních zánětů z pohledu sestry - Oĺga Poláčková,Interní gastroenterologická  FN Brno 

ID 009 Péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii - Šárka Seménková, Interní gastroenterologická FN Brno 

ID 010 Opravdu víme, jak se cítí pacienti na JIP? - Lucie Šaldová FN Hradec Králové, Olga Suková, ÚN Brno, LF MU Brno   

ID 011 Periferní nervová blokáda - budoucnost lokální anestezie - Petra Velebová, ÚN Brno 

ID 012 Neinvazivní plicní ventilace u dětí - Monika Svobodová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno 

ID 013 Epidermolysis  bullosa congenita - specifika ošetřovatelské péče při anestezii - Tereza Kolářová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno 

ID 014 Mechanická srdeční podpora - Zdeňka Doležalová,Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie 

2017: IX. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

ID 001 Botulizmus není mýtus - kazuistika - MUDr. Alexander Aboši, Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Nemocnice Sokolov, Sokolov 

ID 002 Úspěšné podání naloxonu v průběhu srdeční zástavy při porodní analgezii remifentanilem - MUDr. Alexander Aboši a kol., Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Nemocnice Sokolov, Sokolov  

ID 003 Fibrilace komor jako iniciální rytmus mimo-nemocniční srdeční zástavy u 5-letého pacienta: kazuistika - MUDr. Jozef Klučka a kol., Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská
fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

ID 004 „Can't intubate, can't ventilate“ u pacientky s papilomatózou hrtanu - MUDr. Ondřej Jor a kol. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava 

ID 005 Anesteziologický management chirurgie subglotických stenóz trachey - MUDr. Ondřej Jor a kol. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava 

ID 006 Plegie horní končetiny u pacientky po TEP ramenního kloubu v regionální anestezii - MUDr. Alena Revinová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, Praha 

ID 007 Kazuistika KPR u 5-ročného chlapca po Adenotomii - MUDr. Martina Klincová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, Brno 

Sesterská sekce:

Hodnotící komise: Jana Jahodová, Vladimír Jarušek, Andrea Pokorná, Jana Šífová

ID 001 Ventilátorová pneumonie: preventivní strategie v oblasti zvláštní péče o dutinu ústní - Lenka Škaroupková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava 

ID 002 Monitorace pacienta na urgentním příjmu - Stanislava Černá, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno 

ID 003 Kazuistika pacienta s chladovými protilátkami - Martina Bukovecká, Veronika Hryzáková, KARIM FN Brno 

ID 004 Hospitalismus u dětí - Monika Svobodová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

ID 005 Dárce s nebijícím srdcem - Tomáš Glac, Transplantační centrum FN Ostrava 

ID 006 Swan-Ganzův katétr z pohledu sester intenzivní péče - Michaela Veselá, Kateřina Koloušková, KARIM FN Brno  

ID 007 Význam adekvátní výživy pro prevenci pooperačních komplikací - Andrea Vylíčilová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava 

ID 008 Teplotní management pediatrických pacientů - Irena Voháňková, FN Brno a LF MU Brno, KDAR 

2016: VIII. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

ID 001 Hemoragický šok při heterotopické graviditě - MUDr. Michaela Rolná, Gynekologicko porodnické oddělení nemocnice Prostějov, Gynekologicko porodnická klinika FN Ostrava 

ID 002 Léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST komplikovaného současně vzniklým ischemickým iktem - MUDr. Jiří Hlásenský a kol., Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU, ICRC, Brno 

ID 003 Q horečka na ICU (+ 10 věcí, které jste chtěli vědět o Q horečce a báli jste se zeptat) - MUDr. Martin Harazim a kol., MJIP, I. Interní klinika FN Plzeň 

Sesterská sekce:

ID 001 Nežádoucí události v praxi sester  v intenzivní péči Jan Dvořáček, Jana Flajšingrová  

ID 002 Renální selhání u pacienta s Denys – Drash syndromem - Larissa Kozlíková, Zuzana Foralová 

ID 003 LARRS -  Lung assisted renal replacement system Branislav Moravčík 

ID 004 Využití GUSS testu při suspektní poruše polykáníVítek Svoboda 

ID 005 Bezpečná infúzní linka v intenzivní péčiJana Toufarová 

 

2015: VII. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

ID 001 Priony v intenzivní medicíně, MUDr. Revinová Alena a kol., KARIM I. LF UK a UVN, Praha 

ID 002 Stav minimálného vedomia, MUDr. Alena Škutchanová, KAIM JLF a UNM

ID 003 Užití laryngeální masky ve scénáři nemožné intubace u laparoskopického výkonu - kazuistika, MUDr. Marie Rapi a kol., KARIM FN Brno a LF MU 

ID 004 Myotonia congenita Becker u pacientky podstupující plánovaný císařský řez v celkové anestezii - kazuistika, MUDr. Martina Kosinová a kol., KARIM FN Brno a LF MU 

Sesterská sekce:

ID 001 Multimodální neuromonitoringMgr. Branislav Moravčík 

ID 002 Prevence VAPMgr. Markéta Bodzašová 

ID 003 Možnosti prezervace odebraných ledvin určených k transplantaci - Mgr.T.Glac, Mgr.P.Švec, PhDr.D.Streitová doc. MUDr. Milan Májek, CSc., KARIM, COS, FNO, FOaZOŠ SZU 

ID 004 Aplikace postupů prevence VAP do klinické praxe PhDr.R.Zoubková, Mgr.M.Kočí, Mgr. K. Ruskovád, Doc. MUDr. Milan Májek, CSc., KARIM FNO,  FOaZOŠ SZU 

ID 005 Dětský dárce orgánů - Zuzana Foralová, Larissa Kozlíková. KDAR FN Brno 

ID 006 Popáleniny u dětí do 3 let věku, indikace k přijetí na KDAR - Věra Nečasová, Alena Nečesánková  

 

2014: VI. konference AKUTNĚ.CZ

Sesterská sekce:

ID 001 Císařský řez – od historie po současnostBc. Lenka Feňová, Jana Trubačová 

ID 002 Edukační program perioperační péčeBc. Lenka Feňová 

ID 003 Vliv prostředí na operačních sálech ve FN Brno na tělesnou teplotu operovaného pacientaIng. Jaroslava Jedličková, MBA,  Miluše Mezenská,  Mgr. Erna Mičudová 

ID 004 Vybrané operační výkony v urologiiMartin Suchánek, Eva Hortová, Blanka Bubelová, Eliška Novotná 

ID 005 Asepse na operačních sálech - Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, Bc. Silvie Hodová