2014: VI. konference AKUTNĚ.CZ

Sesterská sekce:

ID 001 Císařský řez – od historie po současnost - Bc. Lenka Feňová, Jana Trubačová 

ID 002 Edukační program perioperační péče - Bc. Lenka Feňová 

ID 003 Vliv prostředí na operačních sálech ve FN Brno na tělesnou teplotu operovaného pacienta - Ing. Jaroslava Jedličková, MBA,  Miluše Mezenská,  Mgr. Erna Mičudová 

ID 004 Vybrané operační výkony v urologii - Martin Suchánek, Eva Hortová, Blanka Bubelová, Eliška Novotná 

ID 005 Asepse na operačních sálech - Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, Bc. Silvie Hodová