2015: VII. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

ID 001 Priony v intenzivní medicíně, MUDr. Revinová Alena a kol., KARIM I. LF UK a UVN, Praha 

ID 002 Stav minimálného vedomia, MUDr. Alena Škutchanová, KAIM JLF a UNM 

ID 003 Užití laryngeální masky ve scénáři nemožné intubace u laparoskopického výkonu - kazuistika, MUDr. Marie Rapi a kol., KARIM FN Brno a LF MU 

ID 004 Myotonia congenita Becker u pacientky podstupující plánovaný císařský řez v celkové anestezii - kazuistika, MUDr. Martina Kosinová a kol., KARIM FN Brno a LF MU 

Sesterská sekce:

ID 001 Multimodální neuromonitoring - Mgr. Branislav Moravčík 

ID 002 Prevence VAP - Mgr. Markéta Bodzašová 

ID 003 Možnosti prezervace odebraných ledvin určených k transplantaci - Mgr.T.Glac, Mgr.P.Švec, PhDr.D.Streitová doc. MUDr. Milan Májek, CSc., KARIM, COS, FNO, FOaZOŠ SZU 

ID 004 Aplikace postupů prevence VAP do klinické praxe PhDr.R.Zoubková, Mgr.M.Kočí, Mgr. K. Ruskovád, Doc. MUDr. Milan Májek, CSc., KARIM FNO,  FOaZOŠ SZU 

ID 005 Dětský dárce orgánů - Zuzana Foralová, Larissa Kozlíková. KDAR FN Brno 

ID 006 Popáleniny u dětí do 3 let věku, indikace k přijetí na KDAR - Věra Nečasová, Alena Nečesánková