2016: VIII. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

ID 001 Hemoragický šok při heterotopické graviditě - MUDr. Michaela Rolná, Gynekologicko porodnické oddělení nemocnice Prostějov, Gynekologicko porodnická klinika FN Ostrava 

ID 002 Léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST komplikovaného současně vzniklým ischemickým iktem - MUDr. Jiří Hlásenský a kol., Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU, ICRC, Brno 

ID 003 Q horečka na ICU (+ 10 věcí, které jste chtěli vědět o Q horečce a báli jste se zeptat) - MUDr. Martin Harazim a kol., MJIP, I. Interní klinika FN Plzeň 

Sesterská sekce:

ID 001 Nežádoucí události v praxi sester  v intenzivní péči Jan Dvořáček, Jana Flajšingrová  

ID 002 Renální selhání u pacienta s Denys – Drash syndromem - Larissa Kozlíková, Zuzana Foralová 

ID 003 LARRS -  Lung assisted renal replacement system Branislav Moravčík 

ID 004 Využití GUSS testu při suspektní poruše polykání - Vítek Svoboda 

ID 005 Bezpečná infúzní linka v intenzivní péči - Jana Toufarová 

 

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET