2017: IX. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

Hodnotící komise: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů

ID 001 Botulizmus není mýtus - kazuistika - MUDr. Alexander Aboši, Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Nemocnice Sokolov, Sokolov 

ID 002 Úspěšné podání naloxonu v průběhu srdeční zástavy při porodní analgezii remifentanilem - MUDr. Alexander Aboši a kol., Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Nemocnice Sokolov, Sokolov  

ID 003 Fibrilace komor jako iniciální rytmus mimo-nemocniční srdeční zástavy u 5-letého pacienta: kazuistika - MUDr. Jozef Klučka a kol., Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská
fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

ID 004 „Can't intubate, can't ventilate“ u pacientky s papilomatózou hrtanu - MUDr. Ondřej Jor a kol. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava 

ID 005 Anesteziologický management chirurgie subglotických stenóz trachey - MUDr. Ondřej Jor a kol. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava 

ID 006 Plegie horní končetiny u pacientky po TEP ramenního kloubu v regionální anestezii - MUDr. Alena Revinová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, Praha 

ID 007 Kazuistika KPR u 5-ročného chlapca po Adenotomii - MUDr. Martina Klincová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, Brno 

Sesterská sekce:

Hodnotící komise: Jana Jahodová, Vladimír Jarušek, Andrea Pokorná, Jana Šífová

ID 001 Ventilátorová pneumonie: preventivní strategie v oblasti zvláštní péče o dutinu ústní - Lenka Škaroupková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava 

ID 002 Monitorace pacienta na urgentním příjmu - Stanislava Černá, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno 

ID 003 Kazuistika pacienta s chladovými protilátkamiMartina Bukovecká, Veronika Hryzáková, KARIM FN Brno 

ID 004 Hospitalismus u dětíMonika Svobodová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

ID 005 Dárce s nebijícím srdcem - Tomáš Glac, Transplantační centrum FN Ostrava 

ID 006 Swan-Ganzův katétr z pohledu sester intenzivní péčeMichaela Veselá, Kateřina Koloušková, KARIM FN Brno  

ID 007 Význam adekvátní výživy pro prevenci pooperačních komplikací - Andrea Vylíčilová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava 

ID 008 Teplotní management pediatrických pacientů - Irena Voháňková, FN Brno a LF MU Brno, KDAR