2018: X. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

Hodnotící komise: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů

ID 001 Medzioborová spolupráca - alebo "Keď to nejde, tak to pôjde..." - MUDr. Ester Cheng, ARO, Nemocnice Znojmo, Znojmo 

ID 002 Maligní hypertermie u desetileté pacientky - MUDr. Zuzana Markuseková, KARIM, Fakultní nemocnice v Motole, Praha​

ID 003 Srdeční tamponáda, urgentní perikardiocentéza, kazuistika, přehled. - MUDr. Yevgenij Zhytnikov, ARO, Svitavská nemocnice, Svitavy 

ID 004 "BACT" během kardiopulmonální resuscitace - kazuistika - MUDr. Jan Hudec, KARIM, Fakultní nemocnice Brno, Brno 

ID 005 Fatální průběh tumor lysis syndromu - MUDr. Lucie Vavřinová, KDAR, Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice, Brno    

ID 006 Ventilace negativním tlakem při respiračním selhání u pacienta se spinální svalovou atrofií: kazuistika - MUDr. Jozef Klučka, KDAR, Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice, Brno 

ID 007 Bakterie mléčného kvašení jako nezvyklí původci septického stavu - MUDr. Martin Hála, Ph. D., ARO, Klinika traumatologie LF MU, Úrazová nemocnice v Brně

Sesterská sekce:

Hodnotící komise: Jana Nekudová, Jana Jahodová, Ivana Kupečková, Petra Juřeníková, Milan Laurinc

ID 001 Výsledky provádění preventivních opatření VAP za rok 2017 - Markéta Kočí, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava   

ID 002 Operační sál - místo s četným výskytem bodného poranění - Dana Streitová, Centrální operační sály  FN Ostrava 

ID 003 Využití motomedu pro obnovu svalové síly u pacientů na umělé plicní ventilaci - Renáta Zoubková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava, LF Ostravská univerzita 

ID 004 Odběr biologického materiálu - Tomáš Grim, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava 

ID 005 Vyšetření funkce jater přístrojem Limon - Štěpánka Stoklasová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno 

ID 006 Mobility protokol - Branislav Moravčík, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno 

ID 007 Žok - jak na to? - Jana Flajšingrová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno 

ID 008 Biologická léčba u idiopatických střevních zánětů z pohledu sestry - Oĺga Poláčková, Interní gastroenterologická klinika FN Brno 

ID 009 Péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii - Šárka Seménková, Interní gastroenterologická klinika FN Brno 

ID 010 Opravdu víme, jak se cítí pacienti na JIP? - Lucie Šaldová FN Hradec Králové, Olga Suková, ÚN Brno, LF MU Brno   

ID 011 Periferní nervová blokáda - budoucnost lokální anestezie - Petra Velebová, ÚN Brno 

ID 012 Neinvazivní plicní ventilace u dětí - Monika Svobodová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno 

ID 013 Epidermolysis  bullosa congenita - specifika ošetřovatelské péče při anestezii - Tereza Kolářová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno 

ID 014 Mechanická srdeční podpora - Zdeňka Doležalová, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie 


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše