2019: XI. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

Hodnotící komise: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů

ID 001 Subdurální hematom u rodičky po aplikaci spinální anestezie? - MUDr. Ester Cheng, KARIM, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha  

ID 002 Riziko obtížné intubace při gigantické strumě aneb 2 operace ve dvou dnech-kazuistika - MUDr. Petra Žáčková, ARO,  Nemocnice České Budějovice a.s. ​

ID 003  Protrahovaný farmakorezistentní dystonický stav dítěte úspěšně řešený hlubokou mozkovou stumulací  - MUDr. Lucie Moťková, KDAR, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

ID 004  Masivní krvácení na operačním sále a resuscitace v poloze na břiše MUDr. Lenka Landsmanová, KARIM, Fakultní nemocnice Plzeň 

ID 005 Pneumoperikard u polytraumatizovaného pacienta: kazuistika- MUDr. Marek Kovář, KARIM, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno     

ID 006 Trombocytopenie vs.pseudotrombocytopenie interpretace dat krevního obrazu v klinické praxi při inserci epidurálního katetru - MUDr. Marek Kovář, KARIM, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

ID 007 (Ne)polib si žábu- MUDr. Michaela Sekerášová, KARIM, 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha 

Sesterská sekce:

Hodnotící komise: Andrea Pokorná, Jana Flajšingrová, Margita Huserová

ID 001 Spánek, bolest - rizikové  faktory u pacientů v intenzivní péči - Renáta Zoubková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava   

ID 002    Invazivní monitorace u kriticky popálených pacientů - Dana Buryšková, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 003    Recidivující sepse u pediatrického pacienta v chronické intenzivní péči - Silvie Poláčková, Markéta Říhová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a LF MU , Brno

ID 004    Neinvazivní ventilace negativním tlakem - Martina Lachetová, Silvie Poláčková, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice  Brno a LF MU, Brno

ID 005    Abdominální compartment syndrom, jako komplikace neuroblastomu pravé nadledviny -  Zuzana Foralová, Věra Nečasová, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 006    Výročí dámy s lampou – odkaz Florence Nightingale 200 let po jejím narození - Zuzana Mikolášková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

ID 007    Syndrom propofolové infuse očima sestry - Štěpánka Stoklasová, Jana Fraňková, Jana Chrástová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakutní nemocni Brno a LF MU, Brno 

ID 008    Mozková mikrodialýza - Branislav Moravčík, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 009    Štandardizácia v ošetrovateľskej praxi - Renáta Darmošová, Helena Gondárová-Vyhničková, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Fakultná nemocnica  (Slovensko) 

ID 010    Permcath pohledem sestry - Lenka Frodlová, Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 011    Hojení chronické rány od JIP po domácí péči - Michaela Veselá, Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 012    Domácí parenterální výživa z pohledu ambulantní sestry - Eva Perleczká, Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

 

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET