2020: XII. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

Hodnotící komise: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů

ID 01 Použití technik regionální anestezie v intenzivní péči: kazuistika - MUDr. Eva Klabusayová, MUDr. Václav Vafek, doc. MUDr. Jozef Klučka, MUDr. Milan Kratochvíl, MUDr. Petr Dominik, prof. MUDr. Petr Štourač Ph.D.; Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno   

Sesterská sekce:

Hodnotící komise: Mgr. Markéta Bodzašová, Mgr. Mario Pytel, DiS., Mgr. Markéta Říhová, MBA

ID 01 Specifika předoperační péče u dětí - Bc. Monika Kummerová1, Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková1, Mgr. Markéta Říhová, MBA1,2; 1 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence LF MU, Brno; 2 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno   

ID 02 Diagnostika SARS-CoV-2 - Bc. Veronika Pfeiferová, Bc. Zuzana Maňáková; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

ID 03 Kdo je připraven, není překvapen - pomůcky k zajištění dýchacích cest u dětského rozštěpového pacienta - Mgr. Monika Hangyová; Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

ID 04 Licox  - monitotace parciálního tlaku kyslíku v mozkové tkáni - PbtiO2 - Mgr. Branislav Moravčík, MBA; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

ID 005 Akutní intermitentní dialýzy na hemodialyzačním středisku FN Brno - PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS.; Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

 

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET