2021: XIII. konference AKUTNĚ.CZ

Lékařská sekce:

Hodnotící komise: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Eva Klabusayová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů

ID 1 Zub moudrosti-Martin Harazim, JIP-Interní gastroenterologická klinika, FN Brno 

ID 2 Trombóza venózního řečiště u dětského pacienta s PIMS - Tamara Skříšovská, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno 

ID 3 Synthetis surfactant with surfactant protein analogues SP-B and SP - C therapy and experimental acute respiratory distress syndrome - Pavol Mikulka, Petra Kosutova, Michaela Mikolkova, Denisa Osinova,  Anna Rising, Janne Johansson, Division for Neurogeriatrics, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 

ID 4 Fat Embolism Syndrome (FES) - Martin Kutěj, Jan Máca, Roman Kula, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava  

Sesterská sekce:

Hodnotící komise:  Mgr. Markéta Říhová, MBA, Mgr. Jiřina Večeřová, Mgr. Mario Pytel, DiS.

ID 01 Péče o pacienta s podporou ECMO – Markéta Fialová, DiS., Mgr. Patrik Mica, DiS. Anesteziologicko - resuscitační klinika, FN u sv. Anny v Brně, Brno  

ID 02 Cévní mozková příhoda – Michaela Urbánková, Jan Žbánek, Klinika anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno, Brno 

ID 03 Bilance tekutin v intenzivní péči - Mgr. Lenka Szczotka, Mgr. Ivana Nytra, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FNO, Ostrava 

ID 04 Transplatntační program v ČR v r.2020 -  Mgr. T. Glac, Mgr. K. Rusková, Mgr. P. Švec, PhDr. D. Streitová, Transplantační centrum Ostrava, FNO, Ostrava 

ID 05 Spánek, bolest -rizikové  faktory u pacientů v intenzivní péči – PhDr. Renáta Zoubková, PhD., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FNO, Ostrava 

ID 06 Diskrepance při ověřování krevní skupiny – Mgr.Natália Antalová, MUDr. Roman Kula, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Ústav zdravotnických věd, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

ID 07 Ošetřovatelská péče o pacienta na akutní hemodialýze s diagnózou Mnohočetný myelom – PhDr. Jana Toufarová, Eva Perlecká, DiS, Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno 

 

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET