Recenze knih a publikačních aktivit jiných nakladatelství

Autoři Název publikace
MUDr. Michal Hájek, Ph.D. a kolektiv Hyperbarická medicína
MUDr. Táňa Bulíková, Ph.D. EKG pro záchranáře, nekardiology
Tomáš Tyll, Vlasta Dostálová, David Netuka a kol. Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče
Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc., Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC Dětská kardiologie do kapsy
Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D., doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, a kolektiv Neonatologie
MUDr. Jana Martinková
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. a kolektiv Léčba bolesti – Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů, 2. vydání
doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., MUDr. Pavel Vítek, CSc., a kolektiv Onkologie v klinické praxi
MUDr. Luboš Kotík, CSc. Předoperační vyšetření dospělých
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., a kolektiv Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, a kolektiv Léčba bolesti ve stáří
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc., a kolektiv Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů
prim. MUDr. Aleš Tomek et al. Neurointenzivní péče - praktická příručka
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., a kolektiv Dětská alergologie
MUDr. Viera Bajčiová, CSc., a kolektiv Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, MUDr. Zuzana Rennerová, Ph.D., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., a kolektív Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN a kolektiv Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater
Martina Vašáková, Pavla Žáčková Hrudní drenáže krok za krokem
prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC Akutní kardiologie do kapsy
Ing. David Korpas, Ph.D. Kardiostimulační technika
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. a kolektiv Léčba bolesti, Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., as. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc. Těhotná v ordinaci negynekologa
MUDr. Marek Hakl, Ph.D., Centrum pro léčbu bolesti Anesteziologicko-resuscitační kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně Léčba pooperační bolesti