Recenzenti multimediálních algoritmů

MUDr. Štěpán Novotný

MUDr. Štěpán Novotný

Vedoucí lékař hyperbarické komory,oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Kladno

e-mail:

MUDr. Tomáš Brožek

MUDr. Tomáš Brožek

lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

e-mail:

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Lékař, Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s., Třinec e-mail:


MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

e-mail:

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP pro hrudní chirurgii, Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové; Vedoucí Pneumoonkochirurgického centra FN Hradec Králové

e-mail:

MUDr. Jan Máca, Ph.D.

MUDr. Jan Máca, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

e-mail:

MUDr. Boris Vidinský

MUDr. Boris Vidinský

Lékař, Kardiovaskulární klinika, Campus Bad Neustadt an der Saale, Německo

e-mail:

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

e-mail:

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA

Primář anestezie, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

e-mail:

MUDr. Kateřina Fabichová

MUDr. Kateřina Fabichová

Vedoucí lékař perinatologického centra DDO Nemocnice Most, o.z. – Krajská zdravotní, a.s., Most

e-mail:

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice

ERC Paediatric Life Science and Education Committee

e-mail:

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc

e-mail:

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Vedoucí lékař, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha

e-mail:

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

zástupce přednosty pro vědu a výzkum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze, Praha

e-mail:

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LLM

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LLM

lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze,  Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové

e-mail:

MUDr. Pavel Herda

MUDr. Pavel Herda

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.

Vedoucí lékař oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Česká republika


MUDr. Jaroslav Krch

MUDr. Jaroslav Krch

zástupce primáře, Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

e-mail:

MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro výuku, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika


doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV Praha, Praha, Česká Republika


MUDr. Martin Man

MUDr. Martin Man

Primář, Chirurgické oddělení, Nemocnice TGM, Hodonín, Česká republika


MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.

MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Česká republika


MUDr. Michal Otáhal

MUDr. Michal Otáhal

vedoucí lékař urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


MUDr. Jan Přeček, Ph.D.

MUDr. Jan Přeček, Ph.D.

lékař, oddělení kardiologie I. interní kliniky, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

e-mail:

MUDr. Zuzana Řeháčková

MUDr. Zuzana Řeháčková

vedoucí lékař úseku dětské anestezie, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika


MUDr. Ivana Schröderová

MUDr. Ivana Schröderová

Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno


MUDr. Jitka Síkorová

MUDr. Jitka Síkorová

Lékař lůžkového oddělení, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika


MUDr. Peter Sklienka

MUDr. Peter Sklienka

Staniční lékař kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

e-mail:

MUDr. Petr Popov, MHA

MUDr. Petr Popov, MHA

Primář, Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Česká republika 


Bc. Petr Štěpánek, DiS.

Bc. Petr Štěpánek, DiS.

Záchranář specialista, Vodní záchranná služba ČČK PS Praha 6 a Zdravotní záchranná služba hl. m. Prahy, Praha

e-mail:

MUDr. Martin Tesák

MUDr. Martin Tesák

Primář interního oddělení Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká Republika


MUDr. Ľudmila Trejbalová

MUDr. Ľudmila Trejbalová

lékař, I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica akademika Ľudovíta Dérera, Bratislava, Slovensko

e-mail:

MUDr. Jiří Valenta

MUDr. Jiří Valenta

vedoucí lékař Toxinologického centra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Praha

e-mail:

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

Vedoucí lékař jednotky intenzivní a resuscitační péče o novorozence, děti a adolescenty, Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí lékař ECMO centra pro děti a předseda sekce Detské anestézie a intenzivní medicíny České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

e-mail:

MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA

MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA

Lékař letecké záchranné služby, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Brno, Česká republika

 


MUDr. Ivana Zýková

MUDr. Ivana Zýková

zástupkyně primáře ARO pro lůžkové oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

e-mail:

MUDr. Lenka Malásková

MUDr. Lenka Malásková

Lékař hemodialýzy, Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika


MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Primář Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
Člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti


doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Primářka Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha, Česká republika
Čestná členka české resuscitační rady
 

e-mail:

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

Primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
Předseda ČSHLM ČLS JEP


MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

Primář, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika


MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

Lékař chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika


MUDr. Alena Ševčíková

MUDr. Alena Ševčíková

Primářka oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika


MUDr. Michaela Ťoukálková

MUDr. Michaela Ťoukálková

Lékařka Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní Nemocnice Brno - Dětská nemocnice, Brno, Česká republika


MUDr. Jan Trna, Ph.D.

MUDr. Jan Trna, Ph.D.

Lékař, Interní gastroenterologická klinika FN Brno, Česká republika


MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK v Hradci Králové, Hradec Králové, Česká republika
Předseda České resuscitační rady


doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika


doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

vedoucí lékař porodního sálu, Gynekologicko-porodnická klinika, 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

e-mail:

MUDr. Jana Kubalová

MUDr. Jana Kubalová

Náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání, Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

e-mail:

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., Ph.D.

hrudní chirurg, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno

e-mail:

MUDr. Stanislav Kazda

MUDr. Stanislav Kazda

spondylochirurg, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní Nemocnice Brno, Brno, Česká republika

e-mail:

MUDr. Bronislav Klementa

MUDr. Bronislav Klementa

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc

e-mail:

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Děkan 2. LF UK, Přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

e-mail:

MUDr. Jan Lejčko

MUDr. Jan Lejčko

místopředseda SSLB; CLB, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

e-mail:

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

e-mail:

MUDr. Igor Urbánek

nophoto

lékař JIP Neurologické kliniky FN Brno - Bohunice

e-mail:

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Odborný garant portálu AKUTNĚ.CZ

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava-Poruba, Česká republika

e-mail:

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ

 

e-mail:

MUDr. Bronislav Stibor

MUDr. Bronislav Stibor

Oberarzt, ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria


MUDr. Petr Beneš

MUDr. Petr Beneš

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


MUDr. Pavel Buček

MUDr. Pavel Buček

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje


MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín


MUDr. Barbora Garajová

MUDr. Barbora Garajová

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje


MUDr. Michal Horáček

MUDr. Michal Horáček

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha


MUDr. Pavel Hude, Ph.D.

MUDr. Pavel Hude, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Centrum pro obtížně léčitelné astma Pneumologická klinika 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice


MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.

MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.

Primář dětského oddělení Nemocnice Boskovice


MUDr. Radka Klozová

MUDr. Radka Klozová

Zdravotnický zástupce přednosty, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Členka ESPAA při ČSARIM


doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha


MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Členka ESPAA při ČSARIM


MUDr. Michal Okáč

MUDr. Michal Okáč

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a multioborová JIP Ivančice


MUDr. Radek Peřina

MUDr. Radek Peřina

Stomatologické centrum Diente, Brno


MUDr. Štefan Kis Pisti

MUDr. Štefan Kis Pisti

ARO Městská Nemocnice Ostrava


MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

II. interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno


MUDr. Jaromír Prokop

MUDr. Jaromír Prokop

Vedoucí lékař ZZS Žamberk


MUDr. Petr Prášil

MUDr. Petr Prášil

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze


MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

 II. ARO Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno


MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


MUDr. Karel Svoboda

MUDr. Karel Svoboda

Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


MUDr. Marek Šebo

MUDr. Marek Šebo

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


MUDr. Lenka Šmardová

MUDr. Lenka Šmardová

Vedoucí lékař, Interní hematonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Přednosta Interní kardiologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


MUDr. Eva Tauchmanová

MUDr. Eva Tauchmanová

Vedoucí lékař, ZZS Libereckého kraje


MUDr. Jiří Vyhnal

MUDr. Jiří Vyhnal

Nemocnice Kyjov, Anesteziologicko-resuscitační oddělení