Recenzenti multimediálních algoritmů

MUDr. Aleš Křiváček

MUDr. Aleš Křiváček

lékař, ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice

e-mail:

MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.

MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.

lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Plzeň

e-mail:

MUDr. Paula Dzurňáková, MBA

MUDr. Paula Dzurňáková, MBA

Ordinář pro hrudní anestezii, Klinika Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Česká republika

e-mail:

MUDr. Christián Kufa

MUDr. Christián Kufa

Ordinář pro gynekologii a porodnictví, KARIM FN Ostrava a LF OU

e-mail:

MUDr. Jonathan Bilmen, Ph.D.

MUDr. Jonathan Bilmen, Ph.D.

lékař, Centrum Maligní hypertermie, Univerzitní nemocnice Leeds, Leeds, Spojené království

e-mail:

doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

zástupce přednosty pro vzdělávání, Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

e-mail:

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

e-mail:

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

Vedoucí lékař Interní JIP, Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

e-mail:

MUDr. Ing. Jan Beneš

MUDr. Ing. Jan Beneš

vedoucí lékař JIP, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Ústí nad Labem

e-mail:

MUDr. Martin Kutěj

MUDr. Martin Kutěj

lékař Kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně

e-mail:

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice

Klinika dětské anesteziologie a resucictace, FN Brno, Brno;

ERC Paediatric Life Support - Science and Education Committee

e-mail:

MUDr. Kateřina Fabichová

MUDr. Kateřina Fabichová

Vedoucí lékař perinatologického centra DDO Nemocnice Most, o.z. – Krajská zdravotní, a.s., Most

e-mail:

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA

Primář anestezie, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

e-mail:

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

e-mail:

MUDr. Boris Vidinský

MUDr. Boris Vidinský

Lékař, Kardiovaskulární klinika, Campus Bad Neustadt an der Saale, Německo

e-mail:

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP pro hrudní chirurgii, Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové; Vedoucí Pneumoonkochirurgického centra FN Hradec Králové

e-mail:

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

e-mail:

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Lékař, Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s., Třinec e-mail:


MUDr. Tomáš Brožek

MUDr. Tomáš Brožek

lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

e-mail:

MUDr. Štěpán Novotný

MUDr. Štěpán Novotný

Vedoucí lékař hyperbarické komory,oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Kladno

e-mail:

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

e-mail:

MUDr. Ivana Zýková

MUDr. Ivana Zýková

zástupkyně primáře ARO pro lůžkové oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

e-mail:

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Vedoucí lékař, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha

e-mail:

MUDr. Jiří Valenta

MUDr. Jiří Valenta

vedoucí lékař Toxinologického centra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Praha

e-mail:

MUDr. Ľudmila Trejbalová

MUDr. Ľudmila Trejbalová

lékař, I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica akademika Ľudovíta Dérera, Bratislava, Slovensko

e-mail:

MUDr. Jaroslav Krch

MUDr. Jaroslav Krch

zástupce primáře, Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

e-mail:

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

zástupce přednosty pro vědu a výzkum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze, Praha

e-mail:

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LLM

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LLM

lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze,  Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové

e-mail:

Bc. Petr Štěpánek, DiS.

Bc. Petr Štěpánek, DiS.

Záchranář specialista, Vodní záchranná služba ČČK PS Praha 6 a Zdravotní záchranná služba hl. m. Prahy, Praha

e-mail:

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

Vedoucí lékař jednotky intenzivní a resuscitační péče o novorozence, děti a adolescenty, Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí lékař ECMO centra pro děti a předseda sekce Detské anestézie a intenzivní medicíny České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

e-mail:

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc

e-mail:

MUDr. Peter Sklienka

MUDr. Peter Sklienka

Staniční lékař kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

e-mail:

MUDr. Jan Přeček, Ph.D.

MUDr. Jan Přeček, Ph.D.

lékař, oddělení kardiologie I. interní kliniky, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

e-mail:

MUDr. Ivana Schröderová

MUDr. Ivana Schröderová

Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno


MUDr. Michal Otáhal

MUDr. Michal Otáhal

vedoucí lékař urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


MUDr. Petr Popov, MHA

MUDr. Petr Popov, MHA

Primář, Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


MUDr. Pavel Herda

MUDr. Pavel Herda

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


MUDr. Zuzana Řeháčková

MUDr. Zuzana Řeháčková

vedoucí lékař úseku dětské anestezie, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika


MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.

MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Česká republika


MUDr. Martin Man

MUDr. Martin Man

Primář, Chirurgické oddělení, Nemocnice TGM, Hodonín, Česká republika


MUDr. Martin Tesák

MUDr. Martin Tesák

Primář interního oddělení Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká Republika


MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro výuku, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika


MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Česká republika 


doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV Praha, Praha, Česká Republika


MUDr. Jitka Síkorová

MUDr. Jitka Síkorová

Lékař lůžkového oddělení, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika


MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA

MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA

Lékař letecké záchranné služby, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Brno, Česká republika

 


MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.

Vedoucí lékař oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Česká republika


MUDr. Lenka Malásková

MUDr. Lenka Malásková

Lékař hemodialýzy, Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika


MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Primář Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
Člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti


MUDr. Alena Ševčíková

MUDr. Alena Ševčíková

Primářka oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika


MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

Primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
Předseda ČSHLM ČLS JEP


MUDr. Jan Trna, Ph.D.

MUDr. Jan Trna, Ph.D.

Lékař, Interní gastroenterologická klinika FN Brno, Česká republika


MUDr. Michaela Ťoukálková

MUDr. Michaela Ťoukálková

Lékařka Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní Nemocnice Brno - Dětská nemocnice, Brno, Česká republika


MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

Lékař chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika


doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika


MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

Primář, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika


doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Primářka Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha, Česká republika
Čestná členka české resuscitační rady
 

e-mail:

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK v Hradci Králové, Hradec Králové, Česká republika
Předseda České resuscitační rady


MUDr. Jana Kubalová

MUDr. Jana Kubalová

Náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání, Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

e-mail:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

vedoucí lékař porodního sálu, Gynekologicko-porodnická klinika, 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

e-mail:

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

e-mail:

MUDr. Jan Lejčko

MUDr. Jan Lejčko

místopředseda SSLB; CLB, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

e-mail:

MUDr. Stanislav Kazda

MUDr. Stanislav Kazda

spondylochirurg, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní Nemocnice Brno, Brno, Česká republika

e-mail:

MUDr. Igor Urbánek

nophoto

lékař JIP Neurologické kliniky FN Brno - Bohunice

e-mail:

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Děkan 2. LF UK, Přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

e-mail:

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., Ph.D.

hrudní chirurg, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno

e-mail:

MUDr. Bronislav Klementa

MUDr. Bronislav Klementa

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc

e-mail:

MUDr. Bronislav Stibor

MUDr. Bronislav Stibor

Oberarzt, ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria


MUDr. Lenka Šmardová

MUDr. Lenka Šmardová

Vedoucí lékař, Interní hematonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Přednosta Interní kardiologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Centrum pro obtížně léčitelné astma Pneumologická klinika 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice


MUDr. Petr Beneš

MUDr. Petr Beneš

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


MUDr. Petr Prášil

MUDr. Petr Prášil

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze


MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.

MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.

Primář dětského oddělení Nemocnice Boskovice


doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha


MUDr. Štefan Kis Pisti

MUDr. Štefan Kis Pisti

ARO Městská Nemocnice Ostrava


MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

 II. ARO Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno


MUDr. Michal Okáč

MUDr. Michal Okáč

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a multioborová JIP Ivančice


MUDr. Barbora Garajová

MUDr. Barbora Garajová

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje


MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


MUDr. Eva Tauchmanová

MUDr. Eva Tauchmanová

Vedoucí lékař, ZZS Libereckého kraje


MUDr. Radka Klozová

MUDr. Radka Klozová

Zdravotnický zástupce přednosty, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Členka ESPAA při ČSARIM


MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Členka ESPAA při ČSARIM


MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

II. interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno


doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín


MUDr. Pavel Buček

MUDr. Pavel Buček

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje


MUDr. Michal Horáček

MUDr. Michal Horáček

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha


MUDr. Radek Peřina

MUDr. Radek Peřina

Stomatologické centrum Diente, Brno


MUDr. Marek Šebo

MUDr. Marek Šebo

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


MUDr. Jaromír Prokop

MUDr. Jaromír Prokop

Vedoucí lékař ZZS Žamberk


MUDr. Pavel Hude, Ph.D.

MUDr. Pavel Hude, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


MUDr. Karel Svoboda

MUDr. Karel Svoboda

Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


MUDr. Jiří Vyhnal

MUDr. Jiří Vyhnal

Nemocnice Kyjov, Anesteziologicko-resuscitační oddělení


MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ

 

e-mail:

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Odborný garant portálu AKUTNĚ.CZ

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava-Poruba, Česká republika

e-mail: