Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Lékař, Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s., Třinec

e-mail:

Recenze algoritmu Péče o nehojící se ránu

K porušení integrity kožního krytu doprovázené poruchou reparace tkání a následným vznikem ulcerace může vést řada vnějších vlivů (traumata, působení chemických a biologických látek, místní nepřiměřené působení smykových sil, tření a tlaku aj.). Na nehojící se ránu je nutné vždy pohlížet jako na symptom jiného závažného, často chronického onemocnění. Vznik rány a proces jejího hojení je navíc modifikován více faktory, jako například fyziologické stárnutí kůže, přidružená onemocnění, nutriční stav, farmakoterapie, věk a jiné. Všechny tato atributy naplňuje algoritmus věnovaný prevenci a léčbě dekubitů. Algoritmus publikovaný na webovém portálu www.akutne.cz představuje inovativní edukační materiál pro zdravotníky, kteří nejsou primárně etablovaní specialisté v péči o nehojící se rány. Tento dokument umožňuje lépe pochopit souvislosti vzniku dekubitů, což je potřebné nejen v jejich léčbě, tak i prevenci. Věřím, že tento algoritmus bude uživateli webového portálu často navštěvován a využíván.


Zpět na výpis