Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Lékař, Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s., Třinec

e-mail:

Recenze algoritmu Péče o nehojící se ránu

K porušení integrity kožního krytu doprovázené poruchou reparace tkání a následným vznikem ulcerace může vést řada vnějších vlivů (traumata, působení chemických a biologických látek, místní nepřiměřené působení smykových sil, tření a tlaku aj.). Na nehojící se ránu je nutné vždy pohlížet jako na symptom jiného závažného, často chronického onemocnění. Vznik rány a proces jejího hojení je navíc modifikován více faktory, jako například fyziologické stárnutí kůže, přidružená onemocnění, nutriční stav, farmakoterapie, věk a jiné. Všechny tato atributy naplňuje algoritmus věnovaný prevenci a léčbě dekubitů. Algoritmus publikovaný na webovém portálu www.akutne.cz představuje inovativní edukační materiál pro zdravotníky, kteří nejsou primárně etablovaní specialisté v péči o nehojící se rány. Tento dokument umožňuje lépe pochopit souvislosti vzniku dekubitů, což je potřebné nejen v jejich léčbě, tak i prevenci. Věřím, že tento algoritmus bude uživateli webového portálu často navštěvován a využíván.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET