Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

e-mail:

Recenze algoritmu Hypo- a hyperkalémie

Těžká hyper/hypokalémie patří mezi život ohrožující stavy. Algoritmus provází řešitele základy prvotního rozpoznání tíže a urgence těchto elektrolytových poruch a následnou léčbou aplikovatelnou v nemocniční a částečně i v přednemocniční péči. V případě hyperkalémie je zásadní rychlá diagnóza projevů kardiotoxicity, správná volba vstupní terapie i další směrování pacienta. Při hypokalémii hraje svoji roli především agresivní substituce za podmínky dodržení zásad, jak takovou substituci bezpečně provádět v případě, není-li k dispozici centrální žilní přístup.


Zpět na výpis