Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

e-mail:

Recenze algoritmu Hypo- a hyperkalémie

Těžká hyper/hypokalémie patří mezi život ohrožující stavy. Algoritmus provází řešitele základy prvotního rozpoznání tíže a urgence těchto elektrolytových poruch a následnou léčbou aplikovatelnou v nemocniční a částečně i v přednemocniční péči. V případě hyperkalémie je zásadní rychlá diagnóza projevů kardiotoxicity, správná volba vstupní terapie i další směrování pacienta. Při hypokalémii hraje svoji roli především agresivní substituce za podmínky dodržení zásad, jak takovou substituci bezpečně provádět v případě, není-li k dispozici centrální žilní přístup.

Recenze algoritmu Ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza (DKA) je jednou z nejčastějších komplikací diabetu mellitu a jedním z nejčastějších důvodů akutní návštěvy urgentního příjmu u diabetiků. Je-li ponechána neléčená, je zatížena vysokou mortalitou. Naopak správně léčená má excelentní prognózu. Předkládaný algoritmus názorně umožňuje pochopit nejen patofyziologii DKA, ale především shrnuje základní kroky v léčbě. Zdůrazňuje možná úskalí vzniklých elektrolytových dysbalancí a důležitost jejich včasného a adekvátního řešení.

Recenze algoritmu Hypertermie
 
Tepelné trauma z přehřátí organizmu, tzv. "heat stroke", představuje pro profesionální i hobby sportovce často podceňované nebezpečí. Nekontrolovaný rapidní vzestup tělesné teploty při sportovním výkonu přitom představuje medicínskou urgenci, která vyžaduje aktivní přístup ještě v přednemocniční péči se zahájením časného aktivního chlazení s následným transportem do nemocničního zařízení. Neléčený může vést až k syndromu multiorgánového selhání a smrti. Předkládaný algoritmus popisuje typické úvodní symptomy přehřátí a velmi pěkně shrnuje zásadní kroky v přednemocniční i nemocniční péči. Upozorňuje na nutnost připravenosti organizátorů na podobné situace a zvyšuje povědomí i odborné veřejnosti o této nepříliš časté diagnóze.
Algoritmy


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET