Recenzenti multimediálních algoritmů prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Garant projektu Akutní středy

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

e-mail:

Recenze algoritmu Anestezie u endarterektomie karotidy

Karotická endarterektomie (CEA) je jeden z mála léčebných (operačních) zákroků, který umožní významně snížit riziko rozvoje ischemické cévní mozkové příhody. V jejím průběhu je ale nutné průtok postiženou a. carotis dočasně přerušit, což při nedostatečném kolaterálním průtoku přes Willisův okruh přivádí pacienta právě do rizika rozvoje mozkové ischemie. Z tohoto důvodu je problematika anestezie a monitorace nemocného v průběhu zákroku předmětem dlouhodobých diskuzí a sporů. Předkládaný algoritmus velmi jednoduchým a edukativním způsobem naznačuje stěžejní body v rozhodovacím procesu při péči o pacienta podstupujícího CEA včetně reakce na případný vznik komplikací.

Algoritmy


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET