Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Kateřina Fabichová

MUDr. Kateřina Fabichová

Vedoucí lékař perinatologického centra DDO Nemocnice Most, o.z. – Krajská zdravotní, a.s., Most

e-mail:

Recenze algoritmu Febrilní křeče-2019

Interaktivní algoritmus vtahuje studujícího přímo do reálné situace. Křeče u dětí patří k jedné z nejčastějších diagnóz, se kterou se setkáváme jak v přednemocniční péči, tak i na příjmových úsecích dětských oddělení. Protrahované křeče s poruchou vědomí jednoznačně patří ke stresujícím situacím pro všechny zúčastněné. Algoritmus klade důraz na základní stabilizaci dítěte před příjezdem posádky záchranné služby, časnou terminaci křečí dostatečnou dávkou antikonvulziv a následně zajištění dle ABCDE u pacienta v postiktálním a farmakologickém útlumu.
Nedílnou součástí přístupu k dítěti po konvulzivním paroxysmu je diferenciální diagnostika etiologie křečí zahrnující vyšetření k vyloučení metabolických příčin křečí, neuroinfekce, intrakraniálních procesů vedoucích k intrakraniální hypertenzi a epilepsie indukované febriliemi u dítěte s rizikovou rodinnou anamnézou. Algoritmus obsahuje i plán následné dispenzarizace pacienta po protrahovaných křečích, včetně doporučení prevence recidivy.
V každém kroku rozhodování ve scénáři má studující možnost získat další informace i z nesprávných odpovědí.

Recenze algoritmu Transport patologického novorozence

Algoritmus popisuje zcela reálnou situaci porodu na novorozeneckém oddělení I, typu. Porod je rizikový pro gemini, ale již v příznivém gestačním týdnu. Zatímco adaptace dvojčete A je zcela fyziologická, u dvojčete B se po protrahovaném porodu koncem pánevním objevuje porucha poporodní adaptace a následně další komplikace. Algoritmus didakticky klade důraz na řešení aktuálního klinického stavu a hodnot vitálních funkcí, což vede k dalším krokům. Na prvním místě je léčba hypoxie a následně indikace překladu novorozence na neonatologické pracoviště vyššího typu za použití vybavení k zajištění termoneutrálního prostředí dle gestačního týdne dítěte s možností jak oxygenoterapie, tak dechové podpory. Nedílnou součástí transportu na vyšší pracoviště je forma předání všech informací o pacientovi. Kroky v algoritmu na sebe logicky navazují a tým je schopen předvídat a okamžitě reagovat na změnu zdravotního stavu novorozence. Díky tomu si student uvědomí, jak rychle se může klinický stav novorozence zhoršovat. Každé rozhodnutí je dostatečně odůvodněno ve vysvětlujícím textu.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET