Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Kateřina Fabichová

MUDr. Kateřina Fabichová

Vedoucí lékař perinatologického centra DDO Nemocnice Most, o.z. – Krajská zdravotní, a.s., Most

e-mail:

Recenze algoritmu Febrilní křeče-2019

Interaktivní algoritmus vtahuje studujícího přímo do reálné situace. Křeče u dětí patří k jedné z nejčastějších diagnóz, se kterou se setkáváme jak v přednemocniční péči, tak i na příjmových úsecích dětských oddělení. Protrahované křeče s poruchou vědomí jednoznačně patří ke stresujícím situacím pro všechny zúčastněné. Algoritmus klade důraz na základní stabilizaci dítěte před příjezdem posádky záchranné služby, časnou terminaci křečí dostatečnou dávkou antikonvulziv a následně zajištění dle ABCDE u pacienta v postiktálním a farmakologickém útlumu.
Nedílnou součástí přístupu k dítěti po konvulzivním paroxysmu je diferenciální diagnostika etiologie křečí zahrnující vyšetření k vyloučení metabolických příčin křečí, neuroinfekce, intrakraniálních procesů vedoucích k intrakraniální hypertenzi a epilepsie indukované febriliemi u dítěte s rizikovou rodinnou anamnézou. Algoritmus obsahuje i plán následné dispenzarizace pacienta po protrahovaných křečích, včetně doporučení prevence recidivy.
V každém kroku rozhodování ve scénáři má studující možnost získat další informace i z nesprávných odpovědí.


Zpět na výpis