Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Michal Horáček

MUDr. Michal Horáček

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Recenze algoritmu Toxická reakce na lokální anestetika

Multimediální výukový algoritmus „Toxická reakce na lokální anestetika“ simuluje rozhodování anesteziologa v běžné klinické praxi. V kazuistice pacienta podstupujícího osteosyntézu zlomeniny předloktí v infraklavikulárním bloku autoři nabízejí vždy čtyři odpovědi, z nichž je jen jedna správná, na devět postupně pokládaných otázek týkajících se anatomie, výběru lokálního anestetika, nutných předoperačních vyšetření, zajištění a pomůcek před indukcí blokády, sledování po aplikaci lokálního anestetika, dávky a způsobu podání lokálního anestetika, prvních příznaků toxicity a reakce anesteziologa a další léčby při zástavě oběhu. Popis případu je vhodně doplněn obrázky a funkčními videosekvencemi. Za přednost považuji vhodný námět, podrobné zpracování scénáře od prvních rozhodnutí až do nutnosti resuscitace zástavy oběhu v důsledku toxicity lokálního anestetika.

Recenze algoritmu Anestezie ve stáří

Správné ošetření seniora, kterého Vám přivezou do služby v sobotu večer po pádu, s poraněním
hlavy a dolní končetiny, může být velmi náročné. Musíte totiž vyřešit nejenom zjevný chirurgický
problém, ale nesmíte opomenout ani případná další poranění, která zjevná být nemusejí. Navíc se
budete potýkat i s interními problémy vyvolanými řadou přidružených komplikujících chorob a
užívaných léků, např. warfarinem. A když se Vám úspěšně podaří zvládnout příjem takového
pacienta, změníte se z traumatologa na anesteziologa a budete čelit problémům v průběhu
anesteziologické péče, ať už se rozhodnete pro celkovou, nebo svodnou anestezii. Není však místo na
chybu, protože tento křehký pacient Vám ji neodpustí. Pusťte se proto do řešení algoritmu, sobotní
noc teprve začíná a další sanitka je možná již v bráně nemocnice.


Zpět na výpis