Recenzenti multimediálních algoritmů doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

Recenze algoritmu Analgezie v ambulanci praktického lékaře

Interaktivní výukový algoritmus „Analgezie v ambulanci praktického lékaře“ je excelentní ukázkou dokonale zvládnuté problematiky moderní léčby běžných algických syndromů v ambulanci praktického lékaře. Kolektiv autorů předkládá skutečnou modelovou situaci, která přispěje k výuce léčby bolesti více, než studium knih. Otázky i odpovědi algoritmu představují typické rozhodovací křižovatky, na kterých stál každý lékař, který to myslí s léčbou bolestivých stavů svých pacientů vážně. Precizně zpracované nesprávné odpovědi představují nejčastější chyby a nesprávná rozhodnutí při léčbě bolesti v první linii. Chce se mi říci „Konečně!“. Jedinou chybou předloženého algoritmu je, že je zatím jediný.

Recenze algoritmu Léčba akutní pooperační bolesti - 2011

Léčba akutní bolesti je jednou z hlavních složek moderní perioperační péče o pacienty. Má svůj význam nejen etický s dopadem na spokojenost pacientů, ale také brání negativnímu ovlivnění funkcí celé řady orgánových systémů. Moderní trendy v léčbě pooperační bolesti preferují analgetické postupy bez použití opioidů, především cílenou regionální analgezii a multimodální neopioidní analgezii. Předkládaný algoritmus klinicky věrně prezentuje rozvahu o způsobu perioperační analgezie, a interaktivním způsobem komentuje jednotlivé stěžejní body v rozhodovacím procesu. Zároveň uvádí možné komplikace analgezie u torakotomie a jejich řešení. Algoritmus vede studenta názorným a edukativním způsobem k racionální moderní analgetické praxi.

Recenze algoritmu Léčba akutní pooperační bolesti - 2020

Moderní postupy multimodální analgetické léčby jsou jedním z pilířů správné klinické praxe v anesteziologii. Výukový algoritmus léčby bolesti po hrudní operaci umožňuje studentům praktické ověření znalostí a hloubky vhledu do problematiky pooperační akutní bolesti. Autoři přibližují atraktivní, názornou formou, jakým způsobem sestavuje anesteziolog management pooperační bolesti, jak uvažuje a řeší případné komplikace. Algoritmické ověření znalostí studentů považuji za velmi atraktivní edukativní formu, která výborně doplňuje klasické schéma přednášek a praktické výuky.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET