Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Členka ESPAA při ČSARIM

Recenze algoritmu Postpunkční syndrom

Postpunkční cefalea představuje jednu z nejobávanějších komplikací všech anesteziologů provádějících porodní anestezii a analgezii. I v rukách zkušených kolegů se její incidence pohybuje mezi 0,16 až 1,3%. Vzhledem k nutné mobilizaci pacientky a péči o novorozence je účelné řešení této komplikace nezbytností. Uváděný algoritmus je logickým léčebným postupem a názorně přivádí anesteziologa přes počáteční konzervativní terapii i k běžnému invazivnímu řešení situace. Tématem k diskuzi může být požadované laboratorní vyšetření, potřebné k neuroaxiální punkci v porodnictví, které zatím odpovídá zvyklostem každého pracoviště. Z literatury vyplývá, že u sledované fyziologické gravidity postačuje hodnota krevního obrazu v průběhu 1. a 3. trimestru současně bez známek slizničních a kožních krvácivých projevů.

 

Recenze algoritmu Eklampsie

Preeklampsie patří mezi běžné, těhotenství komplikující stavy, se kterými se anesteziolog a porodník  v každodenní praxi setkává. Celosvětová incidence se pohybuje kolem 7,5% všech těhotenství. Pokud není od počátku správně diagnostikována a léčena může se vyvinout v kritickou závažnou preeklampsii až eklampsii s rizikem zvýšené mateřské a novorozenecké mortality. Uváděný algoritmus uvádí zásadní klinické projevy a logicky provádí lékaře jednotlivými nezbytnými léčebnými postupy. Zdůrazňuje také nezbytné podávaní  magnézia, jeho srovnání s benzodiazepiny v rámci terapie křečového stavu a nutnost jeho kontinuálního podávání i v poporodní době. Z praxe je bohužel třeba poznamenat, že tato pokračující aplikace magnézia v dostatečné dávce není často dodržována.

 

Recenze algoritmu Peripartální život ohrožující krvácení

Nejčastější příčinou mateřské morbidity a mortality je peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK), jehož podkladem je v 70 - 80% hypotonie/atonie děložní, následovaná v 10 - 15% porodním traumatem a 1-5% patologií placentace (placenta adherens, placenta accreta). Přímá koagulopatie (DIC) se podílí pouze 1 - 3 % a to nejčastěji v souvislosti s embolií plodové vody nebo během abrupce placenty. Tento praktický a přehledný algoritmus vede logicky anesteziologa, ve spolupráci s porodníkem, k řešení tohoto kritického stavu v porodnictví. Podklady vycházejí z nejaktuálnějšího česko - slovenského mezioborového doporučeného postupu z roku 2018 zabývajícího se diagnostikou a léčbou PŽOK, který přináší zcela nový a racionální pohled na tuto problematiku.
Cílem léčebného úsilí je zástava života ohrožujícího krvácení a snaha o zachování dělohy s využitím všech současných dostupných metod a léčebných postupů.

Recenze algoritmu Hyperstimulační syndrom

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) je iatrogenní komplikací stimulace ovulace v rámci moderních postupů asistovaných reprodukčních technik, které jsou v současné době stále na vzestupu. U predisponovaných žen se tento proces může vymknout kontrole a aktivací celé řady neurohumorálních systémů se vyvíjí OHSS. Incidence se pohybuje mezi 0,5-11% všech pacientek podstupujích IVF (in vitro fertilizace), těžká život ohrožující forma se vyskytuje v 0,1-2% stimulovaných cyklů. Stav je charakterizován výrazně cysticky zvětšenými ovárii, zvýšenou kapilární permeabilitou s únikem tekutin do třetího prostoru, hypovolémií a hyperkoagulací. Doprovodné komplikace tvoří dysfunkce až selhání orgánů následkem hypoperfuze a trombembolické příhody. Algoritmus velmi názorně zpracovává tuto problematiku a krok za krokem vede logicky řešitele ke správné terapii v klinické praxi.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET