Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Radka Klozová

MUDr. Radka Klozová

Zdravotnický zástupce přednosty, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Členka ESPAA při ČSARIM

Recenze algoritmu Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou

Embolie plodovou vodou je velmi vzácná porodnická komplikace, ale patří mezi nejobávanější až s 80% úmrtností. Jde o patologii, která více než embolii připomíná anafylaxi. Nově používaný termín je anafylaktoidní těhotenský syndrom.
Tento výukový algoritmus velice dobře ukazuje, jak je důležité rychle tento kritický stav diagnostikovat. Definitivně je embolie plodovou vodou  diagnostikována až post mortem. V praxi vycházíme z klinických příznaků a postupujeme tzv. vylučovací metodou - diagnostika per exlusionem. Z algoritmu vyplývá důležitost spolupráce porodníka, anesteziologa a hematologa. Jsou zde vystiženy hlavní cíle terapie – oxygenace, udržení srdečního výdeje a krevního tlaku, terapie koagulopatie. Po základní stabilizaci rodičky se urgentně přistupuje k císařskému řezu, pokud žena ještě neporodila. Následně je poukázáno na důležitost pokračující intenzivní péče u přeživších rodiček po zvládnutí akutní fáze. Za neméně důležitou považuji informaci o dispenzarizaci, protože v mnoha zemích chybí registry.
Jde o velice výstižný a zdařilý výukový algoritmus zabývající se jedním z mnoha kritických stavů v porodnictví. Jasně z něho vyplývá, jak je pro přežití rodičky důležité rychle tento stav diagnostikovat a okamžitě zahájit terapii.
Jen více takto poučných výukových algoritmů!

Recenze algoritmu Operace v těhotenství

S anestézií u těhotných žen se nesetkáváme příliš často, proto je velice dobré si postup u těchto výkonů procvičovat a připomínat. Vždy jde o akutní výkony, jako jsou traumata a nebo náhlé příhody. Plánované operace se v těhotenství běžně neprovádějí.
Tento výukový algoritmus ukazuje jak správně postupovat od přijmu pacientky s náhlou příhodou břišní , nepodcenit vážné příznaky a rozhodnout o operaci i přes probíhající těhotenství. Důležitý je postup při úvodu do anestezie, vedení anestezie, řešení možných komplikací a správná volba dostatečné pooperační analgezie. Všechny tyto postupy – crush úvod, preoxygenace, celková anestezie vždy s intubací, dostatečná analgezie a další jsou skvěle ukázány v algoritmu. Přeji všem co nejméně anestézií u těhotných pacientek, ale při dodržování správného postupu se není třeba se anestézií u těhotných obávat. A jak vidíme na tomto skvěle vytvořeném algoritmu, anestezie může být bezpečná pro matku i plod.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET