Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice

ERC Paediatric Life Science and Education Committee

e-mail:

Recenze algoritmu COVID-19

Algoritmus se týká nyní velmi aktuálního tématu pacienta s nákazou COVID-19 se srdeční zástavou v nemocničním prostředí. Algoritmus je zpracován přehledně a na konkrétním příkladu popisuje jednotlivé kroky kardiopulmonální resuscitace, včetně postupu rozšířené resuscitace. Jednotlivé kroky algoritmu na sebe logicky navazují a správnost/chybnost jednotlivých odpovědí je dostatečně odůvodněna ve vysvětlujícím textu. Jazyk algoritmu je stručný, dobře srozumitelný, přitom si zachovává odbornost. Všechny zkratky jsou vysvětleny. Použité obrázky pomáhají s představou probíhající resuscitace, přestože větší propracovanost by jistě ještě více přispěla k reálnosti. Rychlost, s jakou tento algoritmus tým AKUTNĚ.CZ připravil, je ovšem obdivuhodná. Algoritmus a doporučení v něm dle mého názoru odpovídají současným poznatkům, které o nákaze virem SARS-CoV-2 máme k dispozici. Je též v souladu s aktuálními doporučeními pro resuscitaci pacientů s COVID-19, které vydala Resuscitation Council UK. Tyto poznatky se s vývojem pandémie a znalostí o viru samotném samozřejmě mohou měnit a aktualizace algoritmu může být v budoucnosti nezbytná. 24.3.2020
 


Zpět na výpis