Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Recenze algoritmu Porod v terénu

Algoritmus nastiňuje situaci, kdy je lékař přivolán k již běžícímu porodu s velmi pokročilým vaginálním nálezem a je nucen jej odvést na místě. Systematicky shrnuje základní situace, které musí lékař řešit, nakonec i nejběžnější, ale potenciálně život ohrožující komplikaci porodu, masivní krvácení.
Algoritmus je logicky zpracovaný krok za krokem včetně kompletního zdůvodnění správných i chybných odpovědí. Za důležité považuji i odlišení drobných a závažných pochybení, kdy závažným pochybením pacienta „pohřbíme“.  Předkládaný algoritmus jistě poslouží nejen studentům medicíny, ale i všem lékařům, protože porod v terénu může potkat každého z nás a každý lékař by měl být schopen poskytnout rodičce a novorozenci náležitou základní pomoc, stejně jako by mělo být samozřejmostí ovládání kardiopulmonální resuscitace.


Zpět na výpis