Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jana Vidunová, MBA, LLM

MUDr. Jana Vidunová, MBA, LLM

primářka, náměstkyně ředitele pro krizové řízení a vzděláváni, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Plzeň

Recenze algoritmu Biohazard

 Interaktivní algoritmus zrcadlí postupy spojené s řešením problematiky vysoce nebezpečné nákazy, konkrétně typovou činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu STČ 16A - Mimořádná událost s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc ve zdravotnickém zařízení nebo ostatních prostorech. V kazuistice jsou názorně a přehledně popsány kroky v podobě prvního volání pacientky se závažnou nemocí na tísňovou linku, přednemocniční neodkladné péče (včetně vyslání výjezdové skupiny), základní monitorace a péče o pacientku s uvedenými příznaky. V jednotlivých krocích je možné vysledovat složitost celého systému, jednotlivé vazby a komunikační kanály. Algoritmus je dokladem toho, že je třeba mít vypracované postupy pro výjimečné situace podobné této, improvizace by byla jen obtížně představitelná. Důvodem je to, že v řešení podobných situací není počet zainteresovaných zdravotníků i nezdravotníků malý a některé subjekty spolu nejsou zvyklé běžně spolupracovat. Nutnost vlastní ochrany a klíčová role orgánu ochrany veřejného zdraví se prolíná celým postupem. Vybavení speciálních týmů (někdy označovaných BHT, jindy označovaných týmy speciálních činností) je názorně vyobrazeno i v doprovodných obrázcích. V nápovědách v jednotlivých uzlech algoritmu je obsaženo mnoho užitečných doplňujících informací, které jsou jistě stále mnoha zdravotníkům neznámé.
Závěrem je třeba připomenout, že pandemie nemoci způsobené novým typem koronaviru v roce 2020 ukázala, že biologickým rizikům je třeba věnovat větší pozornost stran připravenosti jednotlivých systémů. V případě uvedené pandemie se naštěstí nebavíme o vysoce nakažlivé nemoci. Právě z uvedených důvodů považuji vznik nového interaktivního algoritmu za nesmírně přínosný.


Zpět na výpis