Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Centrum pro obtížně léčitelné astma Pneumologická klinika 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

Recenze algoritmu Akutní astma

Výukový algoritmus „Akutní astma“ je velmi pěkným interaktivním návodem, jak postupovat v případě těžkého protrahovaného astmatického záchvatu. Algoritmus názorně provádí stěžejními kroky terapeutického postupu a přitom upozorňuje na nejzávažnější omyly, kterých je možné se dopustit a jak se jich vyvarovat. Každý krok je doložen obrazovou přílohou a příslušnou terapeutickou odpovědí, které celý postup velmi přibližují a edukačně usnadňují. Ačkoliv je farmakologicky refrakterní ataka astmatu v době rozšířené profylaktické terapie inhalačně podávanými kortikosteroidy (IKS) již poměrně vzácnou klinickou situací, je nutné postup takového řešení znát.


Zpět na výpis