Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Igor Urbánek

lékař JIP Neurologické kliniky FN Brno - Bohunice

e-mail:

Recenzent algoritmu Cévní mozková příhoda

Akutní cévní mozková příhoda je urgentní stav, u kterého rozhodují doslova minuty k zahájení úspěšné terapie. Následné uzdravení pacienta záleží na míře poškození mozku, prodlení v léčbě a následné péče včetně rehabilitace. Proto je důležitá rychlá diagnostika a moderní léčba, která je dnes koncentrovaná v komplexních cerebrovaskulárních centrech a iktových centrech. Předkládaný algoritmus aktraktivním způsobem přibližuje varianty rozhodování na modelovém příkladu s upozorněním na časté chyby  a nasměřování ke správnému řešení. Vždy je nutno brát zřetel na rychlost v rozhodování a bez zbytečných průtahů zavést účinnou léčbu a nečekat na možnost spontánní úpravy.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET