Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Stanislav Kazda

MUDr. Stanislav Kazda

spondylochirurg, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní Nemocnice Brno, Brno, Česká republika

e-mail:

Recenze algoritmu Spinální trauma
Tento algoritmus interaktivním způsobem seznamuje čtenáře zevrubně a komplexně s problematikou spinálního traumatu. Popisuje celý terapeutický proces od primárního kontaktu posádky ZZS, zajištění pacienta po jeho transport do specializovaného centra. Rovněž klade důraz na časový faktor tohoto transportu, což je vysoce důležitý faktor v další prognóze. Dále seznamuje čtenáře s diagnostickým postupem a prací konziliářů. Stručně popisuje úvod do anestezie pacienta a nezbytný postup při zajištění dýchacích cest. Shrnuje pooperační stav a možné komplikace pacienta s míšní lézí a jeho následný rehabilitační proces. Po přečtení tohoto algoritmu je čtenář seznámen se základními fakty a postupy u pacienta s míšní lézí a je schopen adekvátně reagovat v terénu.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET