Recenzenti multimediálních algoritmů doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

e-mail:

Recenze algoritmu Epilepsie

Jedná se o interaktivní algortimus zaměřený primárně na akutní péči, v tomto případě u pacienta s prvním nebo opakovaným epiletickým záchvatem. Nabídka odpovědí  týkající se správného postupu je formálně i obsahově správná . Samotné zpracování tématu je interaktivní, současné, reflektující okolnosti současného života a prostředí . Pokud se student seznámí s problematikou tímto způsobem předpokládám, že správně v kritické situaci zasáhne, což je hlavním výukovým cílem prezentace. Nejedná se samozřejmě o problematiku epileptologie ve smyslu jak je chápána v neurologii, ale především o akutní postup v terénu . Interaktivní algoritmus doporučuji k využití ve výukových programech . 


Zpět na výpis