Recenzenti multimediálních algoritmů doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

Recenze algoritmu Tonsilektomie u dětí

Výukový algoritmus velmi přesně popisuje reálnou klinickou situaci, se kterou je dětský anesteziolog konfrontován opakovaně. Realisticky simuluje typické situace a stavy, které provázejí relativně častou diagnózu, která bývá často bagatelizována, avšak, která přináší řadu závažných rizik i pro zkušeného anesteziologa. Zcela v souladu s moderními trendy současné akutní a intenzivní medicíny zdůrazňuje především bezpečnost postupu bez zbytečných omezení pro pacienta. Správně zohledňuje celý proces od přijetí pacienta do nemocnice, přes zhodnocení jeho aktuálního zdravotního stavu, přes efektivní premedikaci, vlastní podání anestezie a zajištění dýchacích cest, přes vigilizaci až po bezpečnou pooperační péči. Rozhodovací algoritmus je logický, věnuje adekvátní prostor všem součástem výkonu. Jeho součástí je také stručné a jasné vysvětlení, proč je správný ten či onen konkrétní postup. Uvedený modelový příklad je kopií reálné situace, kterou musí správně zvládnout každý lékař věnující se dětské anestezii a intenzivní medicíně. Procvičení si správného postupu je nejlepší přípravou na skutečnou situaci. Na rozdíl od výukového algoritmu se totiž v reálném životě většinou nedá „vrátit o krok zpět“.

 

Recenze algoritmu Anestezie u myotonia congenita Becker  

Algoritmus je věnován vzácnému neurologickému onemocnění, vrozené recesivní formě myotonia congenita Becker. Algoritmus logicky vede od prvního kontaktu s nemocným přes celé perioperační období až k potenciálnímu propuštění z nemocnice. Zohledňuje všechny fáze rozhodovacího procesu s důrazem na klíčové faktory, které mohou zkomplikovat zdravotní stav nemocného i operační výkon. Jednotlivé kroky algoritmu jsou logické a plynule na sebe navazují. Kromě správných odpovědí naznačuje i možné nejčastější chyby a nesprávný postup. Uvedený modelový příklad patří mezi typické reálné klinické situace. Velkou výhodu algoritmu spatřuji především v tom, že konfrontuje lékaře s realisticky vytvořenou situací raritního, avšak závažného, onemocnění. Nesprávný postup, který by znamenal vážnou komplikaci, je možné kdykoliv „vrátit o krok zpět“, z chyby se poučit a zafixovat správný postup. Ve skutečném životě toto není možné. Další předností algoritmu je teoretická informace/poznámka, která se objevuje v průběhu vyplňování a zvyšuje tak úroveň znalostí o tomto vzácném onemocnění.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET