Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.

MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Česká republika

Recenze algoritmu HELLP syndrom

HELLP syndrom je závažný kritický stav v těhotenství a jako takovému, je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost. Výukový algoritmus pro HELLP syndrom je přehledný, s vysvětlením správných i chybných kroků a dobrou logickou posloupností.
V algoritmu je v úvodu správně kladen důraz na podrobnou anamnézu pacientky, což bývá v současnosti při dostupnosti mnoha vyšetření často opomíjeno. Důležité je i zdůraznění závažnosti HELLP syndromu při výběru hospitalizace na JIP/ARO.
V rámci diferenciální diagnostiky HELLP syndromu se jako podstatné jeví i uvedení dalších tři stavů s podobnými příznaky a zejména správné vysvětlení rozdílu v jejich diagnostice oproti HELLP syndromu. 
V části týkající se terapie, pokud je vybrán chybný postup, je vysvětleno, který lék v těhotenství podáván být nemá a proč. Za zajímavou část lze potom považovat možnost výběru ukončení těhotenství rodičky s HELLP syndromem buď spontánním vaginálním porodem, nebo císařským řezem. Obě tyto cesty jsou pak spojeny s jinými úskalími a jiným typem komplikací.
Závěrem je třeba ocenit důraz, který je v algoritmu kladen na použití moderních přístupů při vedení celkové anestézie u císařského řezu, zvládání komplikací, stejně jako poučení rodičky ohledně dalšího těhotenství.
Výukový algoritmus pro HELLP syndrom v těhotenství jistě přispěje k nácviku správného způsobu řešení této závažné komplikace a zároveň i při nahlédnutí do nesprávných kroků, ať již cíleně či omylem, umožní širší pohled na tuto těhotenskou komplikaci. 


Zpět na výpis