Recenzenti multimediálních algoritmů MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

vedoucí lékař urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Recenze algoritmu Obtížné zajištění dýchacích cest

V interaktivní kazuistice je zpracován názorný případ obstrukce horních cest dýchacích s popisem nastalé život ohrožující situace i základním zajištěním pacienta. Popsané jsou možnosti řešení s pokusem zajištění dýchacích cest intubací, event. intubací s pomůckou – bužie. Následně při selhání intubace s pokusem o supraglotické zajištění dýchacích cest laryngeální maskou a při selhání tohoto postupu  i s nutností, a poslední možností, zajištění infraglotickým – chirurgickým přístupem – koniotomií, BACTem.  Instruktážní videa názorně ukazují možnosti zajištění dýchacích cest. Z podstaty interaktivní step-by-step kazuistiky, i když velice zdařile zpracované, nevyplývá plně akutnost stavu a časová tíseň, která stav obstrukce dýchacích cest provází a nutnost velice rázného postupu: selhání intubace -> laryngeální maska, při selhání -> koniotomie/BACT.

Recenze algoritmu Anestezie s Target Controlled Infusion

Tento velice praktický a přehledný algoritmus ukazuje možnost vést celkovou anestezii (CA) a vyhnout se inhalačním anestetikům. Přehledně ukazuje interaktivním způsobem možnosti vedení CA jako TIVA/TCI. Popisuje a objasňuje jednotlivé modality nastavení i její praktické provedení, včetně monitorace hloubky takto vedené anestezie. Uvedený algoritmus je skvělou a poučnou pomůckou k vysvětlení vedení celkové anestezie jako TIVA/TCI, což je dozajista budoucnost vedení celkové anestezie.

Recenze algoritmu Obtížné zajištění dýchacích cest - 2020

V interaktivním algoritmu je komplexně popsán algoritmus neočekávaného selhání zajištění dýchacích cest, včetně možné intubace do jícnu a jejího rozpoznání. Dobře jsou popsané možnosti řešení zajištění dýchacích cest pomocí vzduchovodu, supraglotické pomůcky i intubace s pomůckou – bužie/zavaděč.  Následně při selhání intubace se zajištěním infraglotickým – chirurgickým přístupem – koniotomií, BACTem.  Instruktážní videa názorně ukazují možnosti zajištění dýchacích cest.

  Z podstaty interaktivní step-by-step kazuistiky, i když velice zdařile zpracované, nevyplývá plně akutnost stavu a časová tíseň, která stav selhání zajištění dýchacích cest provází a nutnost velice rázného postupu při selhání ventilace/intubace -> laryngeální maska, při selhání -> koniotomie/BACT.

  Video provedení infraglotického přístupu – BACTu ukazuje jedno možné praktické provedení s ponecháním skalpelu v ráně, jako vodiče. Tento postup vychází z bohužel velice nešťastného videa na stránkách Difficult Airway Society, kdy přehmatávání rukou se skalpelem v provedeném řezu může vést k poranění zadní stěny trachey - pars membranacea i zbytečnému zdržení. V přiloženém videu je možné vidět alternativní postup, kdy je ztráta otvoru do trachey eliminována použitím fixace kůže a podkoží s laryngem pomocí „V“ z prstů. Následuje přetažení kanyly po bužii s provedením rotačního pohybu, který je zcela zásadní k usnadnění zavedení kanyly do trachey. Z důvodu možnosti provedení eventuální bronchoskopické toalety dýchací cest preferenčně velikosti 6,5mm.

Tento postup vychází ze zkušeností s více jak 1000 provedených infraglotických zajištění DC na kadaverech a osobně tří úspěšně zachráněných pacientů.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET