V. Anesteziologické dny Vysočiny, Jihlava

V. Anesteziologické dny Vysočiny, Jihlava

30. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Portál AKUTNE.CZ se stal mediálním partnerem V. Anesteziologických dní Vysočiny, které se konaly 30.-31. října 2008 v Jihlavě. Tato událost se vyznačovala skvělou organizací, bohatým a kvalitním odborným programem lékařské i sesterské sekce, lákavým doprovodným programem a důstojným prostředím. Kromě oficiálního programu ( PDF soubor, 408 kB) si můžete přečíst i naši autorizovanou reportáž.

Petr Štourač (autorizace prim. Jiránek, Jihlava)

Portál AKUTNE.CZ měl tu čest stát se mediálním partnerem již tradiční akce s mírně zavádějícím názvem V. Anesteziologické dny Vysočiny  Zavádějícím zejména proto, že její dosah je dozajista celorepublikový a několik zahraničních hostí jí dává mezinárodní rozměr. Své dojmy z kongresu Vám přináším z pohledu aktivního účastníka tohoto kongresu.

Akce se uskutečnila v termínu 30.-31. 10. 2008 v Jihlavě. Hlavním kongresovým sálem byla hlavní scéna Horáckého divadla v Jihlavě, vedlejšími pak Divadelní klub tamtéž a společenský sál Hotelu Gustav Mahler, který byl svědkem sesterské sekce a společenského večera.

Nad akcí vzal záštitu hejtman kraje Vysočina pan Miloš Vystrčil, dále primátor města Jihlava ing. Jaroslav Vymazal a ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Jan Procházka. Předsedkyní vědeckého výboru byla tradičně skvělá doc. MUDr. Jarmila Drábková CSc. Vedoucím organizačního týmu a vůbec opakovaným pachatelem těchto akcí (dalo by se říci, že již recidivistou) je prim. MUDr. Pavel Jiránek. Jemu především patří dík za kvalitní spolupráci s naším portálem, ale hlavně za skvělou akci vůbec.

 Celou akci zahájil primář Jiránek uvítacím slovem, aby se v krátkých intervalech vystřídali další hosté

v čele s hejtmanem kraje Vysočina

a předsedou ČSARIM Prof. MUDr. Karlem Cvachovcem, CSc., MBA.

Odborný program zahájil svojí vynikající přednáškou sledující EBM doc. Vladimír Šrámek, přednosta ARK u sv. Anny v Brně.

Dalším přednášejícím byl opět profesor Cvachovec se sdělením "Indikátory kvality v intenziní péči".

Osobnost střídala osobnost, nyní v podobě doc. Černého z Hradce Králové, který zaujal tématem "Léčebná hypotermie v intenzivní péči".

Aktuální poznatky týkající se současných doporučení v léčbě ALI/ARDS sdělil auditoriu prim. Dostál z téhož pracoviště.

Skvělou přednášku na aktuální téma se střízlivým závěrem představil doc. Matějovič z Plzně.

Následující excelentní sdělení doc. Drábkové završilo první zvanou sekci a bylo odměněno dlouhotrvajícím aplausem.

Další sekci načal nový partner portálu AKUTNE.CZ dr. Pelikán z Brna, který, ač přesunut z pátečního programu, se svým Airway Managementem zaujal. U stánku Airway Managementu ve foyer divadla, kde bylo také čepováno vynikající nealkoholické pivo Starobrno Fríí, bylo neustále plno. Spolupráce s tak kvalitním a rozjetým projektem bude jistě oboustranně přínosná a již nyní se na ni těší obě strany. Dalešický pivovar v osobě dr. Pelikána navíc obohatil večerní společenský program o kvalitní pivo.

Dr. Mannová z Brna ukázala přítomným ve svém top tématu význam hemodynamického monitoringu v průběhu operací na aortě. Zároveň na vynikajících výsledcích dokázala, že práce brněnských cévních chirurgů a anesteziologů snese ta nejpřísnější kritéria.

Prknům, jež znamenají svět, bylo též ctí přivítat zástupce jiného oboru, a to přednostu Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno doc. Smrčku. Ve vynikajícícm sdělení ukázal pohled neurochirurga na neurointenzivní péči.

V přednemocniční sekci zaujala náměstkyně ředitele ZZS kraje Vysočina dr. Edita Richterová.

Ve svém sdělení se snažil profesor Ševčík z Brna nalézt, co je nového v akutních intoxikacích. Dokázal však, že pojme-li se tradiční téma netradičně komplexně, výsledek rozhodně nenudí a je přínosný.

Na téma eliminačních metod vystoupila se svojí přednáškou dr. Pařízková z Hradce Králové a vhodně tak doplnila a rozšířila předchozí sdělení.

Před zahájením společenského večera nám bylo ctí stát se členy exkurze po sídle ZZS kraje Vysočina. Zejména pro nás, kteří se vždy nacházíme na druhé straně linky, byla návštěva do hypermoderně vybaveného pracoviště velkým zážitkem. Na zvídavé otázky trpělivě odpovídaly dispečerky ZZS a dr. Richterová. Opravdovým zážitkem bylo sledování reálného výjezdu vozidla ZZS k bezvědomí nejasné etiologie, kdy se zejména všechny sledované výjezdové parametry zdály nám laikům nedosažitelné. Návštěva supermoderního hangáru pro vrtulník ZZS s doplńujícím výkladem stran letecké záchranné služby z úst nejpovolanějších byla jen třešinkou na dortu dobře načatého večera.

Společenský večer v prostorách hotelu Gustav Mahler se opravdu po všech stránkách podařil, ať už úrovní gastronomickou, tak úrovní hudební či pyro produkce.

Pátek byl bohužel charakterizován kromě skvělého programu i postupně slábnoucím zájmem publika. Vše vrcholilo v předposlední algeziologické a závěrečné sekci. Pozůstalým víceméně napůl děkoval a napůl kondoloval předseda poslední sekce dr. Adamus z Olomouce. Možná ale právě intimní atmosféra vybudila zbývající posluchače k nebývalé aktivitě a diskuze v poslední sekci byly ty nejbohatší. Autor tohoto článku přednášel právě v uzavírající sekci a tato skutečnost způsobila i nedostatek obrazového materiálu, neboť prostě neměl kdo fotit. Nejen jeho "Kontinuální epidurální blokáda v peripartálním období" byla odměněna dlouhotrvající diskuzí.

Co říci na závěr? Kdo v Jihlavě nebyl, dozajista prohloupil. Tato akce nejen, že ukázala svoji životaschopnost, ale překročila svůj regionální význam o světelné míle. Věříme, že i za 2 roky bude moci býti portál AKUTNE.CZ mediálním partnerem.

 

 Portál AKUTNE.CZ ústy autora této reportáže děkuje za podporu formou zapůjčení fotoaparátu MUDr. Michaele Kotačkové z Třebíče.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET