XV. národní kongres ČSARIM 2008, Brno

XV. národní kongres ČSARIM 2008, Brno

15. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Ve dnech 15.10. - 18.10.2008 proběhl v Brně výroční XV. národní kongres ČSARIM s mezinárodní účastí. Kromě oficiálního programu ( PDF soubor, 280 kB) Vám přinášíme i reportáž z této akce.

Předmluva Petra Štourače

Již na úvod chci poznamenat, že nezměrné úsilí organizátorů nepřišlo vniveč a kongres se stal opravdu výstavní lodí naší společnosti v rámci kongresové sezóny.

Kongres proběhl pod záštitou ministra zdravotnictví  MUDr. Tomáše Julínka, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka .

Prezidentkou kongresu byla jedna z nevýraznějších osobností české a československé anesteziologie paní prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. Předsedou vedeckého výboru kongresu prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. a předsedou organizačního výboru doc. Vladimír Šrámek, Ph.D. Na bezchybný průběh kongresu skvěle dohlížely paní Dagmar Zouharová a paní Barbora Jiroušová. Zejména paní Zouharové musím vyseknout za portál AKUTNE.CZ obrovskou poklonu za podporu, kterou nám s prim. Pavlíkem poskytli a bez níž by naše prezentace nemohla vzniknout.

Kongres byl slavnostně zahájen již 15.10. v reprezentativních prostorách brněnského kultovního divadla Husa na provázku legendárním představením Balada pro banditu. I bez pánů Donutila a spol. se stále jedná o vynikající kus se skvělou atmosférou.

I další společenský program více než uspokojil přítomné. Zejména večírek v galerii Wanieck ve stylu Pelíšků byl skvostem mezi večírky v rámci kongresů. Vtipně a nenásilně  zakomponované dobové oblečky, soutěže z oblíbeného filmu (medvěd Kodiak, Vyděržaj pijaněr a skořápky) a kapela Blue Effect navodili naprosto skvělou atmosféru. I závěrečný večer v největším brněnském pivovaru Starobrno, který byl pojat zabijačkově, jistě neurazil.

Prezentace portálu AKUTNE.CZ

  V rámci XV. národního kongresu ČSARIM se prezentoval i náš portál. Hned ve foyer kongresového centra bylo možno spatřit upoutávku na naši expozici. Stánek byl vystavěn večer 15.10., kdy zároveň dorazila zásilka chladivého nealkoholického občerstvení z pivovaru Bernard závozníky I. Křikavou a M. Kratochvílem.

Parafrází reklamního sloganu vznikl slogan náš : "Na AKUTNE.CZ jen s čistou hlavou." V rámci moderovaných diskuzí na stánku portálu vystoupili se svými stěžejními tématy postupně MUDr. Jan Stašek, MUDr. Ivo Křikava, Doc. Roman Gál a Doc. Jiří Málek. Všem děkujeme za skvělé prezentace a jejich neutuchající přízeň našemu portálu. Něžnou polovičku portálu ve svém volném čase tvořily a umožnily nám tak být občas jinde než na stánku Renáta Gbelcová, Kateřina Ševčíková a Kateřina Žvátorová.  Role figurantky při ultrazvukovém setkání s expertem se s grácií sobě vlastní zhostila studentka 3. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Eliška Krajtlová. Z mužského osazenstva dotvářeli tým AKUTNE.CZ neúnavný Ivo Křikava, trpělivý Roman Štoudek a autor této předmluvy reportáže Petr Štourač, který však již 17.10. musel za svými povinnostmi do USA. Z dalších osobností, které nás poctili a podpořili svoji návštěvou jmenuji prof. Skarvana z Basileje,  prof. Ševčíka z Brna, dr. Kulu z Ostravy, prim. Mrozka z Olomouce, prim. Sterna z Prahy a další...

Na stánku AKUTNE.CZ v rámci XV. národního kongresu ČSARIM se objevili v rámci panelových diskuzí následující hosté:

16.10.2008
Dopoledne   11:00 - 12:00
MUDr. Jan Stašek - Brno, "Optimalizace dodávky kyslíku v šokových stavech"

Odpoledne  15:00 - 16:00
MUDr. Ivo Křikava - Brno, "Využití UZ v regionální anestézii" - ukázky na figurantce

17.10.2008
Odpoledne  14:00 - 15:00
Doc. MUDr. Roman Gál, Ph.D. - Brno, "Novinky v monitoraci v rámci neurointenzivní péče"

 

Kongres ČSARIM očima Ivo Křikavy

To, že proběhl kongres ČSARIM, nemusím asi většině z vás připomínat. Chtěl bych jen našim věrným čtenářům několika fotkami připomenout tuto akci a trochu i nahlédnout do zákulisí a provozu našeho stánku (www.akutne.cz). Zatímco se většina z vás ve středu 15.10. teprve chystala na cestu do Brna, na výstavišti již vypukly horečnaté přípravy. Tým akutne.cz byl operativně pro větší efektivitu práce rozdělen do 2 skupin. Skupina A (Petr Štourač, Roman Štoudek, Renata Gbelcová) přivezla mobiliář, chystala vlastní stánek a vylepovala plakáty, skupina B (Ivo Křikava, Milan Kratochvíl) se vydala na strastiplnou cestu do Humpolce pro výtečné nealkoholické občerstvení, které nám poskytl pivovar Bernard.

Ve finále se obě skupiny sešly na stánku a z tváře Romana Štoudka můžete vyčíst, že času opravdu nebylo nazbyt.

Odlaďování posledních technických detailů (Petr Štourač a Roman Štoudek).

Skupinové foto a neskrývaná radost realizačního týmu.

Po slavnostním zahájení kongresu ve čtvrtek 16.10. již naplno propukla odborná část kongresu.

Čtyři paralelní proudy přednášek probíhaly v 1. a 2. patře pavilonu E a nebylo fyzicky možné pro jednoho člověka shlédnout opravdu všechno.

Takže dále jen opravdu několik málo fotografií z přednášek, které jsme stihli navštívit.

O některé přednášky byl takový zájem, že se nedostávalo míst k sezení.

Ve čtvrtek probíhala také řízená diskuze v posterové sekci.

Největší zájem o stánek akutne.cz byl pochopitelně o přestávkách.

Ve čtvrtek odpoledne proběhla v rámci řízených diskuzí na stánku akutne.cz ukázka ultrazvukem naváděných blokád. Zde probíhá UZ navigace jehly v 1,5 kg vepřového.

Přístroje Sonosite pro tuto prezentaci zapůjčila firma Medata, za což jí tímto velmi děkujeme. Samozřejmě děkujeme i naší figurantce Elišce, na které jsme prováděli některé ukázky ultrazvukového zobrazení nervových struktur (fotky z pochopitelných důvodů nezveřejňujeme).

Při přebíhání z jednoho sálu do druhého by mohlo dojít k dehydrataci návštěvníků a tak jsme pod heslem „Na portál akutne.cz jen s čistou hlavou“ pečlivě dbali o jejich zavodnění (nealkoholické pivo „Bernard s čistou hlavou“ mělo stále optimální teplotu a díky použití tlačného plynu Biogon i optimální sycení oxidem uhličitým :-).

Stánek akutne.cz nebyl jen o občerstvování znavených anesteziologů a intenzivistů, ale jak již bylo zmíněno výše, probíhaly zde odborné diskuze s experty (v rámci diskuze s Doc. Málkem byla promítnuta ukázka z filmu Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých z 3. LF UK).

Populární a poněkud odlehčené téma přednášky o vztahu zrzavé barvy vlasů a anestezie (L. Hess).

Až překvapivě velký zájem byl o blok přednášek z regionální anestezie – zřejmě se zde odrazilo zrušení jarního kongresu v Kolíně (účast byla mohutná jak ze strany přednášejících, tak i ze strany posluchačů).

Pěkné počasí v sobotu, předchozí společenský večer a volby do místních zastupitelstev se promítly v poněkud nižší návštěvnosti přednášek v závěru kongresu.

Nic z toho ale nenarušilo zhodnocení a důstojné zakončení velmi kvalitního kongresu.

Děkujeme všem návštěvníkům stánku AKUTNE.CZ. Kongres ČSARIM proběhl velmi úspěšně s mnoha pochvalami od zahraničních hostů k úrovni odobrné i organizační. Organizátorům akce patří absolutorium, neboť se jim podařilo skloubit vysokou úroveň organizace odborného programu s výbornými podmínkami pro vystavující a v neposlední řadě s kvalitním volnočasovým programem.

Tak zase za rok na XVI. kongresu.
Ivo Křikava
 

 

Účast portálu AKUTNE.CZ na XV. národním kongresu ČSARIM podpořily firmy Bernard, Mediform a MSE CZ.

 

 


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET