Vítání jara v lázních Bělohrad

Vítání jara v lázních Bělohrad

22. 4. 2013 … sejdeme se na Kunětické hoře … hezkou hru …

 

   Jaro může být vítáno mnoha způsoby. Pro algeziology je již několik let pravidlem, že jej vítají společně v některém z krásných koutů naší země. Letos tomu nebylo jinak a několik desítek lékařů mnoha odborností, které spojuje jediné, zájem o kvalitní léčbu bolesti, se sjelo v nádherném prostředí lázeňského centra Tree of Life v Bělohradě. 

 

 

Klíčová slova: setkání algeziologů, tapentadol, . pooperační bolest

 

   Odborný program letos obohatila dvě nová témata. Prvním, dá se říci zahajovacím, bylo stále aktuální téma akutní pooperační bolesti v zajímavém podání prim. Vondráčkové a doc. Málka z Prahy.  Zajímavými přednáškami, které pokryly různé části perioperačního období obohatili odborný program dr. Lejčko z Plzně a dr. Krch z Liberce.

   Druhé téma (Problem-Based Learning) bylo v programu Setkání algeziologů tajemně po oba dny ukryto pod názvem Diagnostické etudy I a II. Myšlenka popravdě skvělá, avšak vlastní provedení zůstalo někde na půli cesty. Z předvedených scének bylo zřejmé, že osazenstvo kongresového sálu nemá příliš zkušeností s vedením podobné formy výuky. Nadšený výkon moderátora a autora scénářů jednotlivých etud tak zhusta zastínil možný didaktický přínos pro aktivní účastníky i přihlížející. Možné nepochopení významu takto pojatých lekcí vyplynulo i z následných nepříliš uctivých poznámek jedné z figurantek ve vztahu k odborným schopnostem zapojených lékařů. Nezodpovězenou otázkou však zůstává: „Proč vlastně? Co byl cíl těchto scének? Jak měla diagnostika stavů, které jsou běžnější spíše z ambulancí jiných odborností, napomoci vzdělávání algeziologů?“ Pokud jsem pochopil správně, plánuje se opakované zapojení této formy prezentace do programu setkání, proto se nezbývá než těšit na etudy další. Základ pro zajímavý doplněk byl vystavěn.

   V průběhu příjemně strávených dvou půldnů dostala ještě prostor témata svízelné léčby migrenózních stavů a prvních zkušeností s léčbou tapentadolem.

   Na závěr prim. Vondráčková, organizátorka těchto skvělých setkání, představila jednu se svých svízelných kazuistik a pan Horna, kterému patří díky za vynikající zázemí setkání, představil cíl vítání jara v roce 2014, Golf & Spa Kunětická Hora.

Petr Štourač, reportážní foto Ivo Křikava

 • Jiří Málek
  Jiří Málek
 • Diagnostické etudy I
  Diagnostické etudy I
 • Diagnostické etudy I
  Diagnostické etudy I
 • Aplikace botulotoxinu při migrenózních stavech
  Aplikace botulotoxinu při migrenózních stavech


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET