Dies Academicus 2013 ... aneb setkání u Morového sloupu

Dies Academicus 2013 ... aneb setkání u Morového sloupu

14. 5. 2013 ... pojďte pane, budeme si hrát ... tentokrát vážně ...

 

Petr Štourač, Martin Doleček, Hana Harazim, Zuzana Markuseková, Kateřina Jedličková

 

   Místem setkání Virtuálního pacienta, Simulátoru METI® a Simulovaného pacienta se netradičně stalo ústřední brněnské náměstí Svobody, konkrétně pata Morového sloupu ze 17. století. Iniciátorem jejich schůzky ve čtvrtek 9. 5. 2013 v rámci akce Dies Academicus bylo vedení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU), které se jejich prostřednictvím rozhodlo s možnostmi výuky řešení akutních stavů seznámit širokou veřejnost a nechat ji tak nahlédnout pod pokličku našeho know-how. 

 

Klíčová slova: Problem Based Learning, interaktivní algoritmy, simulátor, simulovaný pacient

   Ne náhodou byla oslovena Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno (KARIM), která se zapojením moderních trendů do výuky dlouhodobě zabývá. Ze spektra její nabídky byly vybrány modality, se kterými se studenti v jednotlivých okamžicích jejich studia na KARIM  zcela běžně setkávají v rámci Problem-Based Learning lekcí (PBL), a to pokročilý simulátor akutních stavů METI®, virtuální pacient AKUTNĚ.CZ či simulovaný pacient v podobě namaskovaných a instruovaných studentů LF MU. 

   Program prezentace byl opravdu nabitý. Ve 40 minutových intervalech absolvovali studenti LF MU (zapojení do projektů KARIM v rámci portálu AKUTNĚ.CZ [4,5] či členové Spolku mediků LF MU) tři lekce na stanovištích, kde byly využity moderní postupy ve výuce. METImu tak medici vyřešili tenzní pneumotorax. Virtuálnímu pacientovi odstranili těleso z dýchacích cest a následně mu zajistili bezbolestný pooperační průběh. Jednalo se přitom o elektronického virtuálního pacienta v režimu interaktivních algoritmů, jejichž metodika byla úspěšně prezentována na mezinárodních konferencích AMEE 2012 (Association for Medical Education in Europe) v Lyonu  a IAMSE 2013 (International Association of Medical Science Educators) v St. Andrews.

   Divácky nejatraktivnější byly bezesporu scénky simulovaných pacientů. Synkopa, hypoglykemický kolaps, arteriální krvácení či epileptický záchvat může postihnout kdykoli kohokoli a správná orientace v této situaci tak může být klíčovou pro záchranu života postiženého. V průběhu časného odpoledne se zájmem nahlédlo pod pokličku moderní výuky několik desítek až stovek okolojdoucích, kteří s lektory vedli mnohdy velmi zajímavou diskuzi nejen o výuce na vysoké škole, ale i o důležitosti podobných edukačních akcí pro veřejnost. Část z nich byla až šokována reálností jednotlivých simulací.

   Z krátké evaluace zapojených mediků plyne, že jsou velmi nakloněni rutinnímu začlenění atraktivních PBL lekcí do výuky, což je i v souladu s publikovanými daty [1]. Každá z představených lekcí, které se vhodně doplňovaly, dle jejich názoru přinesla ojedinělý pohled na problematiku řešení akutních stavů, a to zejména v širším kontextu propojení preklinických znalostí a klinických dovedností. 

 • Dies Academicus 2013
  Dies Academicus 2013
 • Dies Academicus 2013
  Dies Academicus 2013
 • Dies Academicus 2013
  Dies Academicus 2013
 • Dies Academicus 2013
  Dies Academicus 2013
 • Dies Academicus 2013
  Dies Academicus 2013
 • Dies Academicus 2013
  Dies Academicus 2013


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET