Akutní setkání v rámci oslav 95. výročí vzniku Masarykovy univerzity

Akutní setkání v rámci oslav 95. výročí vzniku Masarykovy univerzity

24. 5. 2014 … sejdeme se na AKUTNĚ.CZ … na některé z akcí pro veřejnost …

Prakticky po skončení soutěží MUC. RR 2014 byli někteří jeho účastníci konfrontování s další výzvou v podobě cti reprezentovat Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v rámci oslav 95. Výročí vzniku Masarykovy univerzity. 

Klíčová slova: 95. MU, KUM 2014

A tak se již tradičně setkali pokročilý pacientský simulátor, trenažér KPR a simulovaný pacient a rozhodli se v prostorách foyer Univerzitního kampusu Bohunice demonstrovat svůj výkový potenciál, tentokráte laické veřejnsoti, včetně našich nejmenších. Zájem , zejména dětí, překročil jejich očekávání a všichni tak mohli trpělivě demonstrovat řešení základních akutních přednemocničních stavů, které mohou v reálu postihnout kohokoli. I pokročilý pacientský simulátor ze sebe vydal poslední energetické zásoby a trpělivě přihlížel nadšeným pokusům dětí i dospělých o záchranu sebe sama.   

Bonusem těšícím se velkému zájmu laické veřejnosti bylo video vzniklé v rámci Kurzu urgentní medicíny 2014, které ukázalo na každoroční nejpokročilejší demonstraci výuky urgentních stavů v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Nejen naši lektoři a figuranti odcházeli v podvečer z kampusu vyčerpaní, ale s pocitem dobře odvedené práce. 

Martina Kosinová, Zuzana Markuseková, Marek Kovář, Petra Polochová, Miroslava Harmečková, Kateřina Galdošíková, Lenka Nedomová, Eva Filipová a Petr Štourač

 


Zpět