Euroanaesthesia 2014

Euroanaesthesia 2014

3. 6. 2014 ...sejdeme se za rok v Berlíně na ESA 2015...

Ve dnech 31.5. - 3.6.2014 proběhl za účasti přes 5000 anesteziologů z více než 50 zemí světa ve švédském Stockholmu kongres Euroanaesthesia 2014. Kongres, kde se setkává nejen evropská, ale i světová anesteziologická špička, aby se podělila o své úspěchy, zkušenosti a poučení na poli vědecké i klinické praxe. Mimo vyzvané přednášky a prezentace jednotlivých sekcí ESA bylo v průběhu tří dní prezentováno přes tisíc abstrakt ve formě posterů, kde nechybělo ani 6 zástupců z České republiky. Euroanaesthesia 2014 mimo již zmíněných abstrakt přinesla na 6 kurzů ještě před samotným zahájeným kongresu, 23 opakovacích lekcí, 68 symposií, 4 workshopů, 3 interaktivní sekce, 11 výukových lekcí, 2 setkání typu "meet the expert", 12 pro-con diskusí, 2 postrgraduální kurzy a samozřejmě i několik sekcí s vyzvanými hosty a odborníky.

Klíčová slova: ESA 2014, Stockholm

Spolu s tisíci anesteziology a intenzivisty dorazilo během sobotního odpoledne do Stockholmu i slunečné počasí, které doprovázelo odborný program po zbytek kongresu.

Tým AKUTNĚ.CZ se po nočním přesunu do Vídně a brzkém ranním přeletu přes Baltské moře do deštivého Stockholmu přesunul ihned z letiště do kongresových prostor Euroanaesthesia 2014, Stockholmsmässan. S ohledem na zaměření většiny členů reportážního týmu na porodnickou anestezii a analgezii Vám přineseme novinky především z tohoto, v některých případech velmi ožehavého, odvětví anestezie.

Hned první den jsme měli možnost navštívit sekci věnující se prevenci a léčbě postpunkčních bolestí hlavy, kde zazněla mimo jiné základní fakta o konzervativní i invazivní léčbě, především pak optimalizace aplikace krevní zátky - podání minimálně 20 ml autologní krve do epidurálního prostoru. V odpoledních hodinách zahájil dr. Fernando (London, UK) sekci věnující se zahájení a vedení porodnické analgezie, jejím výhodám i nevýhodám. Blok přednášek uzavírala dr. Morau (Montpellier, France) o možnostech volby užívaných analgetik k managementu porodních bolestí.

I v nedělním programu jsme upřednostňovali porodnickou tematiku, proto sdělení o výuce a tréninku modelových situací v porodnické anestezii a analgezii pro nás byla jasná volba. Ne náhodou zde byla zmiňována publikace z EJA (červenec 2013) o výuce punkce epidurálního prostoru metodou ztráty odporu na 4 druzích ovoce - meloun, jablko, banán a kiwi, kdy většina anesteziologů se v zaslepeném pokusu shoda, že nejvěrohodnějším trenažérem na detekci epidurálního prostoru je banán, což může i několik z nás z vlastních zkušeností potvrdit. Doporučujeme vyzkoušet - zcela jistě budete překvapeni!

V sekci "Poučení z kritických událostí" se probírala kazuistika dysfunkce pageru KPR týmu a optimální možnosti aktivace KPR týmu v univerzitní nemocnici. Vzhledem na recentní rozporuplné informace o HFOV (vysokofrekvenční oscilační venitlace) jsme naštívíli sekci " HFOV u kriticky nemocných", kde přednášejcí poukazovali na aktuální data o vysokofrekvenční ventilaci jako rescue postupu při ARDS a připoměli, že HFOV je často používána v neindikovaných případech a použití nižších frekvencí oscilace může vést k zvýšení celkového plicního objemu s následkem plicního poškození.

Z našeho pohledu velmi kontroverzní a zároveň nám velmi tematicky blízká byla PRO - CON diskuse, věnující se tematice rutinního použití remifentanilu v porodnické analgezii, jakožto postupu první volby. Myslíme, že nejen pro nás byla až alarmující subjektivnost a zaujatost předsedajícího celé diskuse Marca Van de Veldeho (Leuven, Belgium), který velmi striktně prosazoval, ačkoli mu to v pro-con diskusi nenáleželo, epidurální analgezii, a co víc, zcela v opozici proti trendům moderní porodnické analgezie zavrhoval podávání remifentanilu pro jeho údajné vysoké riziko. I přes tato příkoří se podařilo zástupci "PRO" části diskuse, průkopníkovi podávání remifentanilu v této indikaci, Petrimu Volmanenovi (Helsinki, Finland), podat velmi poutavě, a co víc - s oporou v publikovaných datech (mezi kterými se vyjímala i studie z České republiky - Štourač et al., 2012 -  srovnávající epidurální analgezii s remifentanilem v PCA režimu na 24 pacientkách), výhody i možná úskalí podávání remifentanilu v režimu PCA v rámci porodnické analgezie. Naštestí auditorium bylo nestranné, a v závěrečném hlasování projevilo až 75 procent respondentů souhlas s podáním remifentanilu v případě kontraindikace porodnické epidurální analgezie.

Další blok přednášek věnující se vlivu anestezie na neurologické funkce matky a plodu přinesl několik zajímavých poznatků z oblasti vývoje nervové soustavy plodu a novorozence a možným vlivům stran předchozí anestezie matky. Zajímavá byla prezentace věnující se bdění rodiček v průběhu celkové anestezie u císařského řezu, kdy z prospektivních studií vzešla jako akceptovatelná incidence 1-2 zážitky bdělosti na 1000 císařských řezů v CA, přičemž v letech 1969 - 2013 bylo publikováno celkem 119 bdělých stavů u celkem sledovaných 11760 rodiček - tedy přibližně 1 % incidence (snížení incidence je vysvětlováno výraznými změnami ve vedení anestezie v tomto téměř padesátiletém sledovaném období). Dále zde byla zmíněna studie zjišťující přesnost detekce úrovně epidurálního prostoru anesteziologem, kdy až 50 % anesteziologů označilo jako prostor L3-L4 špatný prostor. Závěrem přednášky věnující se bezpečnosti plodu stran vlivu volby anestezie byla jako kruciální zmíněna spíše nutnost vyhnout se fetální asfyxii, eventuálně prevence předtermínového porodu, než volba samotného anestetika.

Protože není v silách našeho reportážního týmu Vám zde přiblížit více jak 1000 prezentovaných abstrakt, zmíníme zde pouze abstrakta lékařů našeho domovského pracoviště. Nejprve prezentovala Martina Kosinová poster věnující se vlivu volby relaxancia v rámci rychlého úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence, který je klinicky srovnatelný jak při užití rokuronia, tak suxametonia. Další poster, taktéž věnující se studii RocSugIO, odprezentovala jen o pár minut později Hana Harazim. Dle její prezentace vede použití kombinace rokuronia a sugamadexu k svalové relaxaci a její následné reverzi u pacientek podstupujících císařský řez v celkové anestezii k poklesu incidence myalgií a celkového počtu subjektivních potíží v časném pooperačním období. Olga Gimunová se naproti tomu ve své práci, která vznikla ve spolupráci s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity), věnovala uvolňování dioxinů a furanů při zahřívání isofluranu a eventuálnímu riziku jejich inhalace při několikahodinových výkonech vedených právě v inhalační anestezii isofluranem.

Závěrem snad lze jen podotknout, že letošní kongres Euroanaesthesia 2014 byl velmi zdařilý, a to nejen odborně, tak organizačně. Musíte sami uznat, že zařídit v jinak tradičně deštivém Stockholmu na tři dny slunečné počasí, muselo organizační výbor kongresu stát mnoho sil. Proto není divu, že se naše zpáteční letadlo odlepovalo z již mokré ranwaye, jelikož s reportážním týmem AKUTNĚ.CZ opustilo Stockholm i toto výjimečně přívětivé počasí.

Martina Kosinová, Hana Harazim, Petr Štourač, Jozef Klučka

 • Registration
  Registration
 • History of anaesthesia
  History of anaesthesia
 • Volmanens presentation - the leader of research of remifentanil in obstetrics
  Volmanens presentation - the leader of research of remifentanil in obstetrics
 • M. Van de Velde
  M. Van de Velde
 • S. M. Kinsella
  S. M. Kinsella
 • Nordiska museet - muzeum švédských trendů a tradic
  Nordiska museet - muzeum švédských trendů a tradic
 • Royal Palace and House of Parlament
  Royal Palace and House of Parlament
 • Vasa museum
  Vasa museum
 • Vasa warship
  Vasa warship
 • Royal guards
  Royal guards
 • Nobel Price museum
  Nobel Price museum
 • Sunset above Stockholm
  Sunset above Stockholm
 • Anesthesia and aging
  Anesthesia and aging
 • Kosinová - poster presentation | 
	Neonatal outcome - RocSugIO study
  Kosinová - poster presentation
 • Harazim - poster presentation | 
	24 hour follow up - RocSugIO study
  Harazim - poster presentation
 • Part of RocSugIO study group | 
	Kosinová, Klučka, Harazim
  Part of RocSugIO study group
 • Part of RocSugIO study group | 
	Harazim, Štourač, Kosinová
  Part of RocSugIO study group
 • Gimunová - poster presentation | 
	Dioxins and furans in inheated isoflurane
  Gimunová - poster presentation
 • Engströmův ventilátor
  Engströmův ventilátor
 • Flight home
  Flight home


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET