Euroanaesthesia 2015

Euroanaesthesia 2015

4. 6. 2015 ...sejdeme se na ESA 2016 v Londýně...

Přinášíme Vám reportáž z kongresu Euroanaesthesia 2015, která se letos odehrála v Berlínské metropoli ve dnech 29. května až 2. června 2015. ESA 2015 se může pyšnit nejen výborným odborným programem, inovativním přístupem, ale i rekordní návštěvností více než 6500 návštěvníky z celého světa.

Klíčová slova: ESA 2015, Berlín

Tradiční evropský anesteziologický kongres, který svou kvalitou a dosahem předčí i celosvětová setkání, kde odborný program zdobí jména jako Jean-Luis Vincent, Fabio Guarracino, Mervyn Singer či z pole anestezie Marc Van de Velde, Emery Brown a další. Kromě rekordního počtu účastníků letošní ESA "trhla" rekord také v počtu přihlášených abstrakt, kdy z neuvěřitelných 1394 přijatých bylo vybráno 6 k ústní prezentaci v soutěži o nejlepší abstrakt. Zbylých 1388 příspěvků bylo prezentováno letos poprvé ve formě e-posterů v průběhu všech čtyř kongresových dnů. V rámci posterové sekce se letos opět podařilo prezentovat výsledky studie RocSugIO dvěma postery, které představili Petr Štourač a Martina Kosinová.

Z dalších českých úspěchů nesmíme opomenout úspěch fotografie pořízené na workshopu prim. Dolečka v průběhu konference AKUTNĚ.CZ v roce 2012, která byla vyhodnocena jako třetí nejlepší ze všech přihlášených fotografií do ESA Photo Contest 2015 a byla prezentována v rámci Awards Ceremony v první den kongresu. Úspěchem a 19. místem v soutěži se může pyšnit i další fotografie z repertoáru portálu AKUTNĚ.CZ, tentokráte pořízená na loňském Kurzu urgentní medicíny na stanovišti Difficult airway management. Tento úspěch je jen jedním z mnoha důkazů, že role simulační medicíny neztrácí na svém významu, ba naopak je její význam s každým rokem větší.

Z mnoha zajímavých sekcí jsme se letos zaměřili na návštěvu sekcí zaměřených na porodnickou anestezii a analgezii. Měli jsme tedy například možnost připomenout si možné příčiny, diagnostiku a terapii křečí v těhotenství, se kterými nás obeznámil Tim Meek. Opakovaně zde zdůraznil, že ne všechny křeče v těhotenství musí nutně souviset s eklapsií či epilepsií v anamnéze, ale že nesmíme zapomínat na křeče jako projev toxicity lokálních anestetik používaných k regionální anestezii/analgezii u těhotných. V závěru přednášky představil doporučený postup Asociace anesteziologů Velké Británie a Irska k managementu závažné toxické reakce na lokální anestetika. Další velmi poutavou přednáškou o KPR v těhotenství nám Sharon Einav představila zajimavá data přežití rodiček a plodů po resuscitaci (až 48% zresuscitovaných rodiček je bez neurologického deficitu), dále představila statistická data, kdy téměř 50% srdečních zástav těhotných je z důvodu krvácení, což přináší velkou otázku a zároveň výzvu pro nás všechny, zda se této okolnosti nedalo předejít. Dalšími příčinami zástavy na tomto pomyslném žebříčku jsou srdeční selhání (12%) a sepse (8%). Důležité body při resuscitaci těhotných: priorizace matky, dislokace dělohy během KPR, v případě potřeby defibrilace je nutné defibrilovat! - není nebezpečí pro matku ani plod, užít stejnou energii jako u netěhotných, intubace bez přerušení srdeční masáže, opatrně s oxytocinem - působí systémovou vazodilataci, negativně inotropně a může způsobit kardiovaskulární kolaps! Provedení perimortálního císařského řezu by mělo nastat nejpozději 4.-5. minutu po srdeční zástavě, nedojde-li k obnově oběhu. Císařský řez jednak zlepší šanci pro přežití plodu, zároveň uvolněním útlaku dolní duté žíly a zlepšením žilního návratu povede k zvýšení srdečního výdeje matky. Vagard Dahl představil data traumatizovaných rodiček v Evropských zemích a USA, kde zajímavý je výrazný nepoměr a výrazně vyšší incidence zranění těhotných v USA. Navštívili jsme i zajímavý blok věnující se zřizování tréninkových programů pro zajištění dýchacích cest těhotných, kde Marc Van de Velde přednesl review literatury stran rizik zajištění DC k císařskému řezu, kdy s celosvětově se snižující incidencí celkové anestezie k císařskému řezu je stále častější, že rezidenti/trainees/lékaři v přípravě k atestaci mají zřídka kdy možnost se s celkovou anestezií seznámit před ukončením své specializace v oboru. Tento problém zatím na našich pracovištích nenastává, jelikož v ČR má stále celková anestezie k císařskému řezu své místo, ačkoliv je pravděpodobně stále více "vytěsňována" regionálními technikami.

Mimo porodnickou tematiku jsme navšívili i přednášky zaměřené na jiná témata, například demage controlled resuscitaci, indikaci celotělového CT u traumatizovaných pacientů, bloky věnující se regionálním technikám anestezie či epidurální anestezii, která dnes naznává posun od "standardních" technik - metoda ztráty odporu a visící kapky, kdy dnešní rozvoj ultrazvukových metod přináší jednak nevídané možnosti při obtížné detekci epidurálního prostoru, tak i snižuje riziko punkce dury či protrahovaných opakovaných pokusů. V neposlední řadě jsme si nemohli nechat ujít blok přednášek plný osobností intenzivní medicíny - Jean-Luis Vincent, Fabio Guarracino, Mervyn Singer, jejichž přednášky jsou zcela jedinečné, ať už obsahem, edukativním charakterem a především osobitým přednesem všech výše jmenovaných. Proto zde nebudeme podrobně probírat obsah jejich sdělení a pouze Vám doporučíme je na některém s odborných sektání navštívit a vyslechnout osobně.

Nezbývá než se rozloučit s Berlínem a směřovat nepatrně západně. Příští Euroanaesthesia 2016 se bude konat v Londýně ve dnech 28. - 30. května 2016.

Martina Kosinová, Jozef Klučka, Roman Štoudek, Petr Štourač

 • ESA 2015 začíná
  ESA 2015 začíná
 • Slavnostní zahájení ESA 2015 | Daniela Filipescu - ESA President
  Slavnostní zahájení ESA 2015
 • Slavnostní zahájení ESA 2015 | Udělování cen
  Slavnostní zahájení ESA 2015
 • 3. místo ve Foto-soutěži | Fotografie pořízená na Konferenci AKUTNĚ.CZ v roce 2012
  3. místo ve Foto-soutěži
 • 3. místo ve foto-soutěži | fotografii do soutěže přihlásil dr. Klučka
  3. místo ve foto-soutěži
 • 19. místo ve fotosoutěži | fotografii pořízenou na KUM 2014 do soutěže přihlásila dr. Kosinová
  19. místo ve fotosoutěži
 • Představení Trainee Exchange Programme
  Představení Trainee Exchange Programme
 • Židovský památník
  Židovský památník
 • Brandenburská brána
  Brandenburská brána
 • Brandenburská brána
  Brandenburská brána
 • Televizní věž
  Televizní věž
 • Perimortální Císařský řez
  Perimortální Císařský řez
 • Epidurals revisited | Peter Lee
  Epidurals revisited
 • Sepsis teams and sepsis centers | Jean-Louis Vincent (Brussels, Belgium)
  Sepsis teams and sepsis centers
 • Levosimendan for myocardial dysfunction in sepsis | Fabio Guarracino (Pisa, Italy)
  Levosimendan for myocardial dysfunction in sepsis
 • Pamětní kostel císaře Viléma
  Pamětní kostel císaře Viléma
 • dr. Štourač | Does anaesthetic approach for caesarean section with a combination of rocuronium and sugammadex confer any benefits over suxamethonium, rocuronium and neostigmine? A prospective single blinded randomized study.
  dr. Štourač
 • dr. Kosinová | Does sugammadex shorten recovery time of rocuronium induced neuromuscular blockade for caesarean section in comparison to neostigmine? RANDOMISED SINGLE BLINDED CONTROLLED TRIAL
  dr. Kosinová
 • Část RocSugIO studijní skupiny na ESA 2015
  Část RocSugIO studijní skupiny na ESA 2015
 • Brandenburská brána
  Brandenburská brána


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET