Euroanaesthesia 2016, London

Euroanaesthesia 2016, London

28. 5. 2016 Martina Kosinová, Martina Klincová, Petr Štourač

Přinášíme Vám krátkou reportáž z jedné z nejvyhledávanějších akcí s anesteziologickou tematikou na světě. Letošní kongres Euroanaesthesia 2016 se konal 28. - 30. května v Londýnském kongresovém centru ExCeL a navštívilo jej více než 6000 posluchačů ze 108 zemí.

Klíčová slova: Euroanaesthesia, Londýn, kongres

Ranní londýnská mlha provázela návštěvníky letošního kongresu při cestě za poznáním. Od sobotního rána v tamních docích probíhal kongres Euroanaesthesia 2016, posluchači však měli nelehký úkol. Odborný program probíhal paralelně ve 14 místnostech. Vybrat si tedy ty nejpoutavější přednášky, bylo skutečným oříškem.

My jsme navštívili především bloky věnující se problematice masivního či život ohrožujícího krvácení, transfusních protokolů či managementu krizových situací. Dalším vyhledávaným tématem byla porodnická anestezie a analgezie a v neposlední řadě i dětská anestezie.

Přednášky věnující se postupům při masivním krvácení letos opakovaně připomínaly nově publikovaný doporučený postup při traumatickém masivním krvácení s koagulopatií:

The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition.

Mimo tento aktualizovaný doporučený postup, jež byl publikován v časopise Critical Care v letošním roce, byla věnována většina přednášek modernizaci postupu při krvácení, zaměření na viskoelastické metody a jejich časné vyšetření a goal direct terapii. Z Pro-Con diskuze na téma masivní transfuzní protokol v poměru 1:1:1 se zdálo, že se pomyslný jazýček vah naklonil spíše proti poměru 1:1:1 s preferencí cílené substituce koagulačních faktorů dle aktuálních koagulačních vyšetření či viskolelastických vyšetřeních při jejich dostupnosti. Všem přítomným však bylo jasné, že preference každé metody závisí především na možnostech každého pracoviště.

Přednášky zabývající se porodnickou anestezií měly letos některá společná témata, která se linula celým kongresem. Byly jimy nové doporučené postupy věnující se zajištění dýchacích cest v porodnické anestezii, které se skládaly z tří hlavních částí - doporučený postup "zajištění DC u těhotných" postup při "can not intubate, can ventilate" a samozřejmě postup při "Can not intubate, can not ventilate".

Obstetric Anaesthetists' Association/Difficult Airway Society difficult and failed tracheal intubation guidelines--the way forward for the obstetric airway.

Další příspěvky z oblasti porodnické anestezie se zabývaly např. vzácnými komplikacemi v anestezii u císařského řezu - anafylaktický šok, embolie plodovou vodou či problematika edukace a tréninku rezidentů při snižující se incidenci celkové anestezie k císařskému řezu a jaké jsou možnosti simulování krizových situací při porodnické anestezii.

V rámci pediatrické anestezie bylo zajímavé sledovat prezentace týkající se sedace pediatrických pacientů, jednak z pohledu pediatra a jednak anesteziologa. Nastala shoda v otázce nutnosti sedace, především pro psychické vlivy na dítě a riziko dlouhodobé nespolupráce až fobie. Na typu farmak a formě provedení sedace se však publikum v hlasování již shodnout nedokázalo. Klíčový ale i nadále zůstává individuální přístup, pohovor s pacientem, zkušenosti a možnosti konkrétního pracoviště i lékaře. V pediatrii se jednotný algoritmus zkrátka tvoří těžko.

A jako poslední bychom ještě rádi otevřeli problematiku neurotoxicity anestetik. Poměrně často zazní tento dotaz, týkající se problematiky, ze strany rodičů našich pediatrických pacientů. Prezentace histologických výsledků byly v skutku překvapivé. Ano, neurotoxicita existuje. Je závislá na věku dítěte a nejvnímavější jsou novorozenci. Na druhou stranu bylo následně velice vhodně poznamenáno, že nelze vyjmout jen samotnou anestezii a je nutno se na vliv na vývoj dítěte dívat komplexně. Operace, hospitalizace, cizí prostředí, strach, často bolestivé a nepříjemné zážitky, ale i následný vývoj v rodině, okolí, škole. Dle výsledku jedné studie, která porovnávala intelekt dítěte v 5 letech ve skupině děvčat a chlapců bez a s anestezii, vyšel například vyšší intelekt u dívek s anestezii, než u hochů bez ní.

Paralelně spolu s přednáškovými bloky, probíhala prezentace nejnovějších léků a přístrojů v Exhibition hall a současně posterová sekce, která letos zahrnovala více jak 1300 posterů, prezentované již druhým rokem v elektronické podobě. Česká republika měla mezi e-postery také své zástupce. Celkem za Českou republiku vystoupili 4 řečníci, z toho tři z týmu AKUTNĚ.CZ: Martina Kosinová, Petr Štourač a Martina Klincová. Prezentována byla studie OBAAMA-INT, úspěchy portálu AKUTNĚ.CZ a case-report navazující na studii ROCSUGIO.

Další z českých vlaštovek byla opět účast ve foto soutěži, kde letos uspěl dr. Ivo Fluger z FN Olomouc s fotografií arteriální kanylace Seldingerovou metodou.

Závěrem nemůžeme opomenout pozvání na další ročník kongresu EUROANAESTHESIA, který se v příštím roce bude konat ve švýcarské Ženevě. Následující ročníky budou hostit postupně Kodaň či rakouská Vídeň. Doufáme, že se na některém z budoucích ročníků setkáme i s některými z vás.

 • Okolí ExCeL congress centre
  Okolí ExCeL congress centre
 • Registrace v plném proudu.
  Registrace v plném proudu.
 • Již sobotní ráno naplněné přednáškové haly
  Již sobotní ráno naplněné přednáškové haly
 • Comic Con a Euroanestezie na jednom místě...náhoda?
  Comic Con a Euroanestezie na jednom místě...náhoda?
 • Slavnostní zahájení
  Slavnostní zahájení
 • Bohatá účast na ESA kongresu v Londýně
  Bohatá účast na ESA kongresu v Londýně
 • Management krvácení u pacientů s novými p.o. antikoagulancii
  Management krvácení u pacientů s novými p.o. antikoagulancii
 • Anestezie dětí - Up2date
  Anestezie dětí - Up2date
 • Respirační komplikace u dětí
  Respirační komplikace u dětí
 • HALT...Hungry Angry Late Tired | Hlavní příčiny chyb anesteziologa.
  HALT...Hungry Angry Late Tired
 • Simulace v porodnické anestzii
  Simulace v porodnické anestzii
 • Prezentace posteru - dr. Kosinová
  Prezentace posteru - dr. Kosinová
 • Poster studie OBAAMA-INT a dr. Štourač
  Poster studie OBAAMA-INT a dr. Štourač
 • Masivní transfuzní protokol - PRO 1:1:1
  Masivní transfuzní protokol - PRO 1:1:1
 • CON protokolu 1:1:1
  CON protokolu 1:1:1
 • dr. Klincová prezentuje vliv spolupráce s AKUTNE.CZ na výběr specializace v oboru | Prezentace posteru "Retention of Extramotivated Students Who Underwent Learning By Doing Concept In Anaesthesia And Intensive Care Medicine"
  dr. Klincová prezentuje vliv spolupráce s AKUTNE.CZ na výběr specializace v oboru
 • Reportážní tým AKUTNE.CZ
  Reportážní tým AKUTNE.CZ
 • dr. Ivo Fluger z Olomouce uspěl ve fotosoutěži
  dr. Ivo Fluger z Olomouce uspěl ve fotosoutěži
 • Malá pozvánka na další ročníky.
  Malá pozvánka na další ročníky.
 • Sejdeme se v Ženevě v roce 2017
  Sejdeme se v Ženevě v roce 2017


Zpět