Salzburg Weill Cornell Seminar - Anesthesiology

Salzburg Weill Cornell Seminar - Anesthesiology

23. 6. 2016 Olga Smékalová

Je nádherný červen a Salzburg Weill Cornell Seminar, jak už název napovídá, začíná v Salzburgu, městě hudby, rodišti W. A. Mozarta. Čeká nás týden plný novinek v anesteziologické praxi, inovací v technologiích a nových objevů ve farmakologii anestetik a též současná témata jako kvalita a bezpečnost anestezie.  

Klíčová slova: Salzburg medical seminars, american austrian foundation, anesteziologie, novinky, kvalita, bezpečnost

Začátek Salzburských lékařských seminářů se datuje do roku 1993. Je to postgraduální lékařský vzdělávací program založený  Americko-rakouskou nadací (AAF), spojující lékaře z  Weill Medical College of Cornell University a z dalších amerických lékařských fakult s lékaři ze střední a východní Evropy, střední Asie, bývalého Sovětského svazu a ostatních zemí. AAF zabírá široký rozsah lékařských studijních programů. Účast na nich je možná pouze po absolvování výběrového řízení nebo na vyzvání.

Semináře se konají v zámku Arenberg nedaleko starého města Salzburgu, kde jsou ubytovaní jak členové organizačního výboru a přednášející, tak sami účastníci. Přednášky se odehrávají ve Velkém sále se starobylým dřevěným stropem zdobeným zlatými lístky, renesančním portálem a kachlovými kamny z 18. století.

Týden od 19. do 25. června byl letos věnován anesteziologii.

Semináře vede Hugh C. Hemmings, profesor a přednosta anesteziologického oddělení a profesor farmakologie Weill Cornell Medical College a primář anesteziologie New York Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center. Jeho přednášky Emerging Mechanisms of General Anesthesia a Development Anesthetic Neurotoxicity byly opravdu nabité novinkami z farmakologie a výzkumu působení anestetik.

Marc Moritz Berger z Kliniky anesteziologie, intenzivní péče a algeziologie v Salzburg General Hospital/Paracelsus Medical University zde působil jako zastupující vedoucí kurzu. Jeho největším zájmem je kyslík – jeho seminář Hyperoxia in Anesthesia and Critical Care, jak hyperoxie nezlepšuje hojení ran, jak má slabý efekt na nauseu a jak může zvýšit mortalitu po ROSC s vysokou hladinou kyslíku, přinesl bohatou diskuzi.

Ravi Mahajan, profesor anestezie a intenzivní medicíny z University of Nottingham, nás učil o bezpečnosti pacienta, kvalitě zdravotnické péče, jak ji definovat, hodnotit a hlavně zlepšit. Je také hlavním editorem British Journal of Anaesthesia a vedl workshop Publishing in a Peer-Reviewed Journal.

Stefanie Cheng z New York Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical College se specializuje na regionální anestezii a léčbu akutní bolesti. Prošla s námi periferní bloky a speciální podmínky, kdy je nutno regionální anestezii zvážit vzhledem k benefitu pro pacienta. Též připravila workshop Ultrasound Guided Blocks, kde jsme si mohli vyzkoušet zobrazit jednotlivé nervové struktury. Ultrazvuková technika je v běžné praxi zavedena již dostatečně, protože nemálo kolegů již ultrazvuk při práci denně používají.

Peter Fleischut je hlavní pracovník pro inovace v New York Presbyterian Hospital a jeho tématy byla kvalita a bezpečnost péče a technologie (telehealth). Také vedl workshop Airway Management Techniques.

Peter Gernet, profesor a přednosta Kliniky anesteziologie, intenzivní péče a algeziologie v Salzburg General Hospital/Paracelsus Medical University, přednášel o anestezii pro hrudní výkony.

Kane Pryor se specializuje na anestezii u neurochirurgických výkonů. Ukázal nám některé specifické techniky v anestezii u těchto výkonů vzhledem k neurofyziologii a též současné problémy s vědomím v anestezii – zejména s bdělostí a s tím souvisejícím monitoringem hloubky anestezie

Důležitou částí semináře byla vlastní prezentace. Museli jsme prezentovat případ z našeho pracoviště či vlastní zkušenosti během 5 minut a následovala rychlá tříminutová diskuze. To je celkem krátký čas ke vtažení publika do tématu, ale většina témat byla tak zajímavá, že jste prostě chtěli vědět, jak to dopadlo. Slyšeli jsme o operacích srdečních chlopní s mimotělním oběhem při vědomí v Albánii, obtížném zajištění dýchacích cest po pokousání vlkem v Arménii, záhadné hyperkoagulaci během KPR po traumatu v Nizozemí, ruptuře aneurysmatu břišní aorty u rodičky v Maďarsku, generalizovaný případ tetanu v Etiopii nebo TRALI v Litvě. Kromě prezentací jsme měli dost možností diskutovat a srovnávat naši denní praxi mezi sebou během společenských aktivit v zámku Arenberg nebo na vlastních setkáních při prohlídkách města a okolí. Během našeho pobytu vznikla i myšlenka na další spolupráci, snad tedy vytrváme v kontaktu pro případnou další spolupráci.

V závěru zbývá jen poděkovat za možnost zúčastnit se tohoto semináře, ale není všem dnům konec. Mohu se pokusit zúčastnit dalších témat nebo 3 měsíční stáže v rakouských nemocnicích. A též teď bude i mým úkolem šířit nabyté vědomosti ostatním v mé zemi. A to díky Americko-rakouské nadaci a organizaci Open Medical Club a Nadaci Olgy Havlové.

 • prof. Hemmings
  prof. Hemmings
 • Velký sál
  Velký sál
 • Zámek Arenberg
  Zámek Arenberg
 • socha W. A. Mozarta
  socha W. A. Mozarta
 • workshop zajištění dýchacích cest
  workshop zajištění dýchacích cest
 • Salzburg
  Salzburg
 • dr. Cheng
  dr. Cheng
 • Ultrazvukový workshop
  Ultrazvukový workshop
 • Salzburg v noci
  Salzburg v noci
 • celá skupina
  celá skupina


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET