11. Slovensko-český kongres pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny

11. Slovensko-český kongres pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny

7. 11. 2016 Petr Štourač

Letošní již 11. ročník nejvýznamnějšího setkání pediatrických anesteziologů a intenzivistů se konal v prostředí Vysokých Tater na Štrbském Plese. Tatry nás nepřivítali příliš přívětivě, ale o to více nás zaujal velice zdařile sestavený program, jemuž dominovalo hlavní téma kongresu, kterým bylo jaterní selhání u dětí. Program probíhal ve dvou sálech a často bylo obtížné zvolit ten zajímavější.

Klíčová slova: Štrbské pleso, dětská anestezie, intenzivní medicína

21. - 22. 10. 2016 Štrbské Pleso, Slovenská republika

Program zahájila prezidentka kongresu doc. Pisarčíková spolu předsedou programového výboru prim. Kurákem. Následoval blok, který velmi podrobně rozebral příčiny i terapii jaterního selhání u dětí. Velmi zajímavé byly kazuistiky poškození jater u malpozičně umístěného umbilikálního katétru pražských autorů a mnohočetných abscesů jater dětských pacientů z Košic. Pomyslnou třešničku úvodního bloku vytvořil přehled eliminačních metod při selhání jater.

Po krátké přestávce následoval česko-moravsko-slezsko-slovenský blok pediatrické anestezie. Zamyšlení nad bezpečností anestezie, a to zejména ve vztahu k vyvíjejícímu se mozku, přinesl doc. Mixa z Prahy. Následně zdůraznil bezpečnost nervosvalové blokády u dětských pacientů doc. Štourač z Brna. Apeloval na vhodnost rutinní monitorace hloubky nervosvalové blokády.

Za alarmující považuje nejen minimální objektivizaci hloubky blokády, ale i malé užití aktivní reverze nervosvalové blokády.

Velice výhodnou alternativou reverze nervosvalové blokády je sugammadex, a to zejména u dětí s poruchou nervosvalového přenosu. Na téma monitorace hloubky, tentokráte anestezie, vhodně navázal dr. Divák z Ostravy. Vhodným použitím moderního inhalačního anestetika Desfluranu u dětí zakončila zajímavý blok dr. Nedomová z Bratislavy.

Další anesteziologický blok byl zajímavý svojí pestrostí, kdy dr. Hargaš z Bratislavy navázal na hlavní téma kongresu a zamyslel se nad specifiky anestezie u onemocnění jater. Následovala aktuální problematika endovaskulárních výkonů v podání dr. Novosadové, jejichž počet stoupá i v dětském věku. Dr. Štecová z Košic podala zajímavý pohled na vliv dysbalance hladiny natria na výskyt perioperačních komplikací. Tři závěrečné přednášky tohoto bloku z úst dr. Chovanové z Banské Bystrice, dr. Richtrové a dr. Fialy z Brna podaly ucelený multidisciplinární pohled na korekci rozštěpových vad. Vyjma nezbytnosti multioborového přístupu k těmto pacientům byly zdůrazněny i výhody časného řešení v novorozeneckém věku.

V dalších blocích byla řešena problematika antimykotické terapie u kriticky nemocných dětí, problematika kraniocerebrálního poranění kojenců a významu dexmedetomidinu v sedaci dětských pacientů. Zajímavé bylo zamyšlení nad reálnou funkčností adrenalinu v KPR dětských pacientů dr. Tischlera z Košic.

Po velice zdařilém společenském večeru, při kterém bylo probráno mnoho nejen odborných témat se Štrbské Pleso probudilo do nového mlhavého dne. Sobotní den byl v hlavním sále zaměřen na problematiku střeva u kriticky nemocných, výživu dětských pacientů a problematiku cévních vstupů při péči o kriticky nemocné dětské pacienty. V malém sále dominovali programu dětští pacienti vyžadující specifický přístup, ať již šlo o pacienty s mukopolysacharidózou v podání dr. Pavlíčkové z Prahy, o děti s diagnózou epidermolysis bullosa z úst dr. Krejčí z Brna či novorozenců olomouckých a pražských autorů.

Při odjezdu však přece jen vysvitlo sluníčko, jako by nás lákalo na příští brzké setkání s nejnižšími, ale přesto majestátnými, velehorami.

Nezbývá než poděkovat za velice zdařilý kongres a pozvat všechny na 13. ročník, který se bude konat v listopadové Praze roku 2017.

fotografie: Alena Burgetová, prim. Kurák, Mária Pisarčíková


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET