Akutní poškození ledvin je častější, než se zdálo.

Akutní poškození ledvin je častější, než se zdálo.

14. 11. 2016 David Vondruška

Listopadový seminář z cyklu Dialýza v praxi, jejímž dlouholetým podporovatelem je provozovatel dialyzačních středisek a výrobce dialyzačních technologií společnost Fresenius Medical Care, byl zaměřen tentokrát na kritické stavy v nefrologii a přinesl nové poznatky o akutním selhání ledvin, jeho diagnostice a možnostech léčby. 

Výukový program Dialýza v praxi již desátým rokem vzdělává zdravotnické profesionály v oblasti dialyzační nefrologie a nefrologie kritických stavů. Vysokou odbornou úroveň programu, jež je garantována předními specialisty z oboru nefrologie a intenzivní medicíny, potencuje také jeho interaktivita. Lékaři si při něm vyměňují své zkušenosti, hledají společná řešení, odpovídají na položené otázky. „Naším cílem je zapojit účastníky do děje takovým způsobem, že nejenže poslouchají, ale sami také náplň kurzu dotvářejí připomínkami, postřehy a zkušenostmi. Atmosféra pak přímo nabádá k zapojení se do diskuze a společných workshopů,“ vysvětluje MUDr. Michaela Ságová, lékařská ředitelka Fresenius Medical Care.

Ani v rámci listopadového semináře s názvem „Nefrologie kritických stavů“ nechyběli přednášející z fakultních pracovišť, aby se podělili o své zkušenosti. Do předsednického křesla zasedl prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni.  Svou úvodní přednáškou s názvem „My top ten topics in acute kidney injury“ uvedl lékaře do problematiky akutního poškození ledvin (AKI). Přednesl varovné informace: AKI zabíjí stokrát častěji než smrtící infekce MRSA. Přitom přibližně dvaceti procentům případů AKI by se dalo předejít. Přítomné intenzivisty prof. Matějovič seznámil s některými nefrotoxiny, které se v etiologii AKI nově uplatňují a také s novými biomarkery, kterých lze v diagnostice AKI a jejích specifických forem použít. Shrnul také nejčastější chyby a omyly, ke kterým při péči o pacienty s AKI dochází.

„Jsem velice rád za seminář tohoto formátu, který klade maximální důraz na praktičnost a využitelnost získaných poznatků v každodenní praxi. Intenzivní interakce mezi přednášejícími a posluchači a celé je to o sdílení zkušeností, poznatků a dovedností. Je to příležitost formovat si názory v oblastech, které jsou nám známé, ale i v těch, jež jsou pro nás nové,“ řekl prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., a dodal: „Všichni přednášející se snaží o to, aby zde zazněly nejen postupy, u kterých existují důkazy a studie správného postupu, ale i ty, kde důkazy chybí a mezi odborníky se vedou spory, jak při konkrétní situaci postupovat. Když nám chybí informace, musíme sami v praxi najít cestu, kudy se vydat, a tyto semináře nám v tom velice pomáhají.“

Na profesora Matějoviče navázal Dr. med. Torsten Slowinski z Charité Universitätsmedizin v Berlíně, který představil minulé i současné možnosti očišťovacích metod při péči o pacienty s akutním poškozením ledvin. Také další řečníci se věnovali léčbě AKI. Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C., vedoucí lékař AO RES II a zástupce primáře pro intenzivní péči KARIM 1. LF UK a VFN v Praze, vysvětlil principy regionální citrátové antikoagulace, která je při použití eliminačních metod nezbytná, a MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., přednostka KARIM v pražském IKEMu, popsala problematiku CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy, kontinuální náhrada funkce ledvin) při specifických situacích, jakými jsou například hepatorenální syndrom, kardiorenální syndrom a AKI při jaterním selhání. Principy dávkování léků při CRRT pak shrnul doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, zástupce přednosty KARIM ve FN Hradec Králové.

Další program semináře byl věnován workshopům zaměřeným na kontinuálním eliminační metody s cílem představit účastníkům management CRRT, nejčastější chyby, ke kterým při této terapii dochází, a také některé tipy a triky při dávkování léků v průběhu terapií. Přítomní intenzivisté a nefrologové mohli také vzájemně diskutovat o některých specifických situacích, ke kterým při péči o pacienty s akutním poškozením ledvin dochází.

Podrobné informace o vzdělávacím programu Dialýza v praxi naleznete na www.dialyzavpraxi.cz


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET