24. kongres SSAIM

24. kongres SSAIM

5. 6. 2017 Petr Štourač, Miroslav Šulaj

Demänovská dolina, Jasná, 18. - 20. května 2017

Krásná příroda Nízkých Tater a rozmanitý program, to byla lákadla návštěvy národního anesteziologického kongresu Slovenské anesteziologické společnosti. Jak se již stalo tradicí, kongres byl obohacen významnou zahraniční účastí, a to včetně českých anesteziologů.

Klíčová slova: SSAIM, Jásná, 2017

O charakteru střediska, znémého především zimními radovánkami, nemohlo být pochyb již při příjezdu. Pod vrcholky hor (druhé nejvyšší hory Nízkých Tater Chopku) se ještě bělaly zbytky bohaté sněhové nadílky. V hotelu nás jako první udeřila do očí nástěnka se slavnými návštěvníky hotelu, kde mezi slovenskými superhvězdami alpského lyžování Veronikou Velez-Zuzulovou a Petrou Vlhovou, zaujímala čestné místo česká bývalá mistryně světa Šárka Strachová.

Symbolicky první přednášku kongresu, která současně jasně zdůraznila význam spolupráce obou bývalých zemí i na poli vědeckém, byla ta, která shrnula výsledky studie OBAAMA-INT. Ta zahrnula 105 porodnických pracovišť (70 z ČR a 35 ze SR) a takřka 6 000 případů anesteziologické péče v peripartálním období v listopadu 2015. Tím pokryla více než 80 % anesteziologické péče v peripartálním období v obou zemích ve studijním období, což je i ve světovém měřítku unikátní. Hned následující přednášky, věnující se moderním metodám regionální analgezie po císařském řezu, nenechaly nikoho na pochybách, že půjde o velice zdařilý kongres. Porodnickou muziku v dalším průběhu programu tvrdil prof. Pařízek z Prahy, který dokladoval argumenty, proč mohl být první úspěšný císařský řez v historii proveden na území Prahy.  

Program byl velice vyvážený a poprvé zasahoval do víkendu, čímž umožnil větší návštěvu lékařů. Zahrnoval vhodně zvolená témata všech hlavních pilířů našeho oboru (anesteziologie, intenzivní medicíny, urgentní medicíny a léčby bolesti). Zajímavé a dobře hodnocené bylo praktické směřování jednotlivých přednášek a lekcí. Pokud bych měl vyjma velice přátelské a pohodové atmosféry setkání některou skutečnost vyzdvihnout, nepochybně by to bylo masivní zapojení mladých lékařů v programu, kteří netvořili zkušeným řečníkům v žádném případě pouze doprovod.

Akce nejen naplnila, ale v mém konkrétním případě, jednoznačně překročila má očekávání. Stejně v předchozích (volnočasových) návštěvách oblasti Nízkých Tater jsem ji opouštěl velice nerad a naplněn pozitivními zážitky.

Pro Moniku Grochovou, košickou koordinátorku porodnického bloku, byla vyjma jí koordinovaného tématu, důležitým tématem prezentovaným na kongresu „Úloha vasopresorů v intenzivní péči“.

Miroslav Šulaj, pracující nyní ve Vídni, vyzdvihl přátelskou atmosféru kongresu a současně vítěznou přednášku dr. Vachalíka ze sekce Mladých anesteziologů.

Milí slovenští přátelé, moc děkujeme za pozvání a těšíme se recipročně na brzkou viděnou na některé z našich odborných akcí.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET