I. konference AKUTNE.CZ, Brno

I. konference AKUTNE.CZ, Brno

21. 11. 2009 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

V rubrice Výuka Vám přinášíme video ohlédnutí za úspěšnou I. konferencí AKUTNE.CZ v podobě záznamu všech přednášek, které na kongresu zazněly.

Program konference

8:00 – 8:30 Registrace účastníků

8:30 – 8:50 Slavnostní zahájení konference

9:00 – 10:30 Blok I.

Předsedající : P. Ševčík, R. Kula
09:00 – 09:30 R. Kula - Sepse
09:30 – 10:00 P. Ševčík – Léčba akutní bolesti
10:00 – 10:30 P. Hude - Umělá plicní ventilace

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 12:30 Blok II.
 

Předsedající : R. Gál, P. Hude
10:45 – 11:15 J. Pařenica – Akutní koronární syndrom
11:15 – 11:45 J. Dvorský – Acidobazická rovnováha
11:45 – 12:15 R. Gál – Neurointenzivní péče


12:30 – 13:15 Oběd

13:15 – 14:45 Blok III.
 

Předsedající : K. Pelikán, I. Křikava
13:00 – 13:30 M. Doleček – Kardiopulmonální resuscitace
13:30 – 14:00 K. Pelikán – Difficult Airway Managemenent
14:00 – 14:30 I. Křikava – UZ v anestézii a intenzivní péči

 

 

 


Zpět