Projekt Simulačního centra LF MU má první certifikované lektory

9. 10. 2017 Jitka Blažková

Poslední zářijový víkend se v prostorách Univerzitního kampusu MU uskutečnil kurz BASIC - Basic Assessment & Support in Intensive Care, nad jehož konáním převzal záštitu děkan Lékařské fakulty prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Klíčová slova: BASIC, SIMU, certifikovaní lektoři

Pod vedením zkušených zahraničních lektorů (MUDr. Martin Dvořáček - University of Otago Medical School, New Zealand, Ross Freebairn, M.D. - Chinese University of Hong Kong a doc. MUDr. Marek Nalos, Ph.D. - University of Sydney, Australia) se zde vzdělávali metodici interaktivní výuky projektu a lékaři především z anesteziologicko-resuscitačních klinik Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU).

Kurz byl rozdělen na dvě části. Páteční odpoledne bylo věnované tréninku instruktorů. Tato část kurzu byla zaměřena především na techniky vedení výuky. Po oba dva víkendové dny se pak k budoucím instruktorům přidali další účastníci kurzu. Nedílnou součástí kurzu byl praktický nácvik modelových situací vedený formou simulace.

Kurz zahájil v pátek v odpoledních hodinách děkan Lékařské fakulty, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., poté předal slovo řediteli Simulačního pracoviště LF MU, doc. MUDr. Petru Štouračovi. Ph.D., který přivítal účastníky kurzu i lektory ze zahraničních univerzit.

Následovala přednáška Rosse Freebairna, který přítomné seznámil s obsahem kurzu, jeho historií a filozofií. Pozornost zaměřil i na praktické informace týkající se způsobu vedení kurzu, prezentace jednotlivých přednášek a stanic praktických dovedností.

Účastníci byli následně rozděleni do 3 skupin, přičemž každá skupina pracovala s jedním z hostujících lektorů. Budoucí instruktoři prezentovali v úzkém kruhu vždy jednu z přednášek, které pak zazněly o víkendu na vlastním kurzu BASIC. Lektoři poskytovali účastníkům k jejich prezentacím velmi cenou zpětnou vazbu.

Víkendový program byl velmi náročný, nabídl však celou řadu zajímavých, systematicky řazených přednášek z celého širokého spektra témat intenzivní medicíny.

V odpoledních hodinách vždy následoval praktický nácvik na modelových situacích (tzv. Case-based learning).

Zde si účastníci kurzu ověřili teoretické znalosti v praxi.

Kurzu se účastnilo celkem 24 lékařů. Všichni účastníci úspěšně absolvovali závěrečný test. Je potěšitelné, že 13 účastníků se stalo certifikovanými instruktory BASIC a mohou se tak dále podílet na výuce tohoto kurzu.  Prvky konceptu BASIC budou v budoucnu nepochybně zakomponovány do běžné pregraduální výuky.

Kurz Basic Assessment & Support in Intensive Care se uskutečnil za podpory projektů Masarykova univerzita 4.0 a Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+. Jedná se o první z řady kurzů, které se budou v následujících letech v souvislosti s budování Simulačního centra LF MU konat.

O krátké zhodnocení přínosů kurzu BASIC jsme požádali 3 jeho účastníky:

Jiří Libra

Metodik interaktivní výuky, student LF MU, člen akademického senátu LF MU a akademického senátu MU

„Kurz BASIC mi dal ucelený pohled na základy praktických a terapeutických výkonů v intenzivní medicíně. Čím byl kurz zajímavý, a pro nás bohužel trochu nezvyklý, bylo pojetí předávání informací - skripta přímo pro workshop měsíc předem, pre-course test a následně pak problémově orientovaná výuka formou kazuistických přednášek a praktických stanovišť, často vedených a přednášených samotnými účastníky. Pro mě osobně bylo nejpřínosnější strávit dva dny v společnosti lékařů a přátel a mít dostatek času, vybavení a prostoru se od nich učit základy jejich každodenní profese.“

MUDr. Timotej Vataha

Metodik interaktivní výuky, lékař II. Interní kliniky FNUSA

„Kurz BASIC považuji za přínosný. Měl jsem možnost si projít a zopakovat řešení akutních stavů prostřednictvím klinických scénářů. Kurz pokryl základy intenzivní péče, které se hodí všem lékařským odbornostem. Organizace byla výborně zajištěna a atmosféra velmi přátelská.“

MUDr. Martina Žižlavská

Metodik interaktivní výuky, lékařka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno

„Před účastí na kurzu jsme měli k dispozici komplexní textový materiál a elektronické podklady. Pro mě, jakožto čerstvou absolventku pracující mimo tento obor, byla již tato příprava velmi užitečná. Osvěžila jsem si tak všechno od patofyziologických základů až po kliniku a rozšířila si obzory. Během samotného kurzu jsem díky přednáškám pochopila další souvislosti a na stanovištích praktických dovedností jsem měla příležitost zjistit, jak  vše vypadá v praxi a zkusit si nové znalosti rovnou prakticky použít. Závěrečný test pro mě byl střetem s realitou toho, které problematiky ještě neovládám, v čem jsem stále nejistá a co si musím ještě dostudovat.“

 • Kurz zahájili děkan LF prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (vlevo), společně s ředitelem Simulačního pracoviště LF MU doc. MUDr. Petrem Štouračem. Ph.D.
  Kurz zahájili děkan LF prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (vlevo), společně s ředitelem Simulačního pracoviště LF MU doc. MUDr. Petrem Štouračem. Ph.D.
 • Úvodní přednáška Rosse Freebairna, M.D.
  Úvodní přednáška Rosse Freebairna, M.D.
 • Prezentace a její vyhodnocení MUDr. Milana Kratochvíla
  Prezentace a její vyhodnocení MUDr. Milana Kratochvíla
 • MUDr. Jan Hudec diskutuje s kolegy v čele s MUDr. Martinem Dvořáčkem
  MUDr. Jan Hudec diskutuje s kolegy v čele s MUDr. Martinem Dvořáčkem
 • Účastníci kurzu v posluchárně UKB
  Účastníci kurzu v posluchárně UKB
 • Odborná přednáška doc. Nalose
  Odborná přednáška doc. Nalose
 • Praktická část kurzu
  Praktická část kurzu
 • Praktická část kurzu
  Praktická část kurzu
 • Praktická část kurzu
  Praktická část kurzu
 • Závěrečný test
  Závěrečný test


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET