SDAIM 2017, Praha

SDAIM 2017, Praha

19. 11. 2017 Michaela Ťoukálková, Jozef Klučka, Petr Dominik, Alena Trčková, Martina Klincová

Přinášíme vám reakce účastníků na průběh 12. ČESKO-SLOVENSKÉHO KONGRESU DĚTSKÉ ANESTÉZIE, INTENZIVNÍ PÉČE A URGENTNÍ MEDICÍNY, který se konal ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 v Praze.

Klíčová slova: SDAIM, Praha

MUDr. Jozef Klučka, KDAR FN Brno:

Letošní kongres Dětské anestezie, intenzivní péče a urgentní medicíny byl opět plný zajímavých sdělení.

V úvodní sekci se Dr. Nedomová a Dr. Čumlivski ve dvou přednáškách věnovali aktuálnímu tématu vliv anestezie na vývoj dítěte/mozku. Přes nedostatek dostupných dat týkajících se tématu je potřeba se zamyslet nad možností definovat skupinu potenciálně odložitelných chirurgických operačních výkonů s cílem minimalizovat vliv anestezie a chirurgického stresu na neurokognitivní vývoj jedince. Program probíhal paralelně ve třech sálech, a proto se bohužel nedalo stihnout vše. V sále B zazněly zajímavé přednášky týkající se hypotermie na operačním sále (Prof. Michálek, Dr. Burgetová) a v další sekci mě zaujaly přednášky s doporučením pro klinickou praxi Fibrooptická intubace dětské pacienta (Prof. Michálek) a První zkušenosti s EMLA náplastí (Dr.Ťoukalková). Do praxe užitečné byly určitě přednášky Terapie ischemické CMP u dětí (prim. Dominik) a Terapie epileptického stavu u dětí (Dr.Heinige).
I druhý den kongresu byl neméně zajímavý. Zazněly i kazuistiky z klinické praxe: Achondroplasie – multidisciplinary challenge (Dr. Jurečková), nebo KPR po adenotomii (Dr. Klincová). V závěru zbývá poděkovat organizátorům za skvělou vzdělávací akci a už teď se těšíme na další ročník.

MUDr. Michaela Ťoukálková, KDAR FN Brno:

Kongres byl všeobecně dobře zorganizován, jen prostory výstavy a občerstvení stísněné a občerstvení málo.
Prezentace od Dr. Michálka na fibrooptickou intubaci byla prakticky zaměřena a chtěla bych si vyzkoušet intubaci přes i-Gel, kterou tam doporučoval. 
Audit na kompatibilnost pomůcek DAM od  Dr. Ščepkové bychom asi také mohli vyzkoušet, aby bylo jasné, která OT kanyla vejde do které LM, pro případ nutnosti neplánovaně intubovat přes LM. Podle její prezentace jsou rozdílné vnější průměry kanyl a vnitřní rozměry u LM neudávány...
V prezentaci dr. Štourače byl nejlepší praktický návod, kde hledat validní informace.

MUDr. Petr Dominik, KDAR FN Brno:

Na  proběhlém XII. česko-slovenském kongresu dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny byla milou skutečností vysoká aktivní i pasivní účast kolegů, jejichž náplní je péče o dětské pacienty. I přes skutečnost dostatečné vzdělanosti  a informovanosti jednotlivých lékařů a jejich pracovišť, zůstává kooperace mezi klinikami a nemocnicemi často na nedostatečné úrovni. Příkladem může být skutečnost, která se týká dětských  pacientů se závažným respiračním a oběhovým selháním, kteří jsou indikováni k napojení na ECMO a kdy tato technika může být život zachraňující modalitou. Současnému centru pro ECMO jsou nabízeni pacienti se závažným selháním z jiných pracovišť zcela výjimečně, dokonce naprosto chybí spolupráce s neonatologickými centry v ČR.

Za posledních  5 let nebyl do ECMO centra ve VFN nabídnut jediný novorozenec s respiračním či oběhovým selháním na mechanickou cirkulační podporu, přestože víme a na přednáškách zaznělo, že napříč evropskými centry se na počtu napojených dětí podílejí novorozenci zhruba v 70%.

MUDr. Alena Trčková, KDAR FN Brno:

Po zahájení XII. česko-slovenského kongresu dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny s pokřtěním nové knihy Dětská přednemocniční a urgentní péče a úvodními tematickými přednáškami o vlivu celkové anestezie na mozek, současnými možnostmi léčby respiračního selhání a urgentní medicíně u dětí následovalo plno zajímavých přednášek ve 3 sálech souběžně. Z programu mě zaujala sdělení v bloku Neúrazová neurointenzivní péče (např. diagnostika a léčba křečí, protokolizace léčby ischemické CMP), v bloku Anestézie II zaznělo i sdělení Kompatibilita a zameniteľnosť pomôcok obtiažnej intubácie v detskom veku (na každém pracovišti je třeba vyzkoušet kompatibilitu pomůcek pro možnost intubace přes LM, udané velikosti se týkají vnitřního průsvitu a vnější rozměry se liší podle výrobce), v bloku Anestézie III se opakovaně zdůrazňovala role USG v rukou dětského anesteziologa a v sekci Dětská paliativní medicína zazněla prezentace Zkušenosti rodiče s intenzivní péčí před koncem života dítěte (velmi cenná zpětná vazba).

MUDr. Martina Klincová, KDAR FN Brno:

XII. Česko-slovenský kongres dětské anesteziologie, intenzivní péče a urgentní medicíny bol pre mňa prvým kongresom podobného formátu. Celkovo ho hodnotím pozitívne, pre mňa osobne bol veľmi prínosný. Úroveň prednášok a následná odborná diskusia bola obohacujúca. Z troch paralerných blokov som si vybrala predovšetkým anesteziologický, ktorý je mojej súčasnej klinickej praxi najbližší. Oslovila ma přednáška predstavujúca praktické tipy a triky fibrooptickej intubácie detí od dr. Michálka (výborný tip: učiť sa fibroopticky intubovať cez zavedenú LM) a za excelentné som považovala přednášky venujúce sa, anesteziologickému postupu u pacientov s tracheoezofageálnou píšťalou od dr. Luptákovej a dr. Kenderessyho. Taktiež musím pochváliť svoje kolegyne Dr. Trčkovú (Perioperační teplotní management a koagulace) a Dr. Ťoukálkovú (První zkušenosti s EMLA náplastí u dětí) za pekne spracované přednášky, ktoré získali výbornú spätnú väzbu.

  • Michaela Ťoukálková
    Michaela Ťoukálková
  • Jozef Klučka
    Jozef Klučka


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET