Prof. Terry Poulton vystoupil v Brně

7. 12. 2017 Petr Štourač

V rámci realizace projektu Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity vystoupil na půdě univerzitního kampusu Bohunice řádný profesor londýnské St. George’s University a bývalý proděkan pro e-learning Terry Poulton.

Klíčová slova: ...sejdeme se v SIMU...

Před takřka zaplněnou posluchárnou prezentoval velmi poutavou a atraktivní formou zapojení simulací s nízkou mírou věrnosti do pregraduální výuky. Postupně odlišil různé formy virtuálních pacientů a možné podoby jejich použití. Dále zdůraznil význam těchto simulací ve výuce klinického rozhodování a následné prevenci medicínských chyb. Zapojení scénářů virtuálního pacienta do simulací s vysokou mírou věrností tvořilo další část jeho přednášky. V poslední části prezentace ukázal několik úspěšných  implementací simulací do pregraduálního kurikula s integrací celého spektra simulační výuky. Již dlouhotrvající potlesk a následná široká diskuze dávaly tušit, že přednáška prof. Poultona byla pro brněnský tým lékařské fakulty vítanou inspirací do další práce na projektu simulačního centra.


Zpět