6. Křivánkovy dny, Pardubice

6. Křivánkovy dny, Pardubice

22. 10. 2009 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám reportáž z 6. Křivánkových anesteziologických dní, které se konaly 22.-23. října 2009 v Pardubicích. Toto již tradiční pardubické setkání se koná na počest MUDr. Zdeňka Křivánka, primáře pardubického ARO.

Olga Smékalová, Marie Rapi

 

Je chladné říjnové ráno a s dr. Rapi vcházíme do budovy auly Univerzity Pardubice v univerzitním kampusu nedaleko historického centra města. Cesta vlakem EC příjemně utekla a my procházíme registrací plné očekávání nových informací, kterých se nám dostane od špiček české anestezie a intenzivní medicíny. Jen zběžně obhlížíme stánky vystavovatelů a hledáme si místo v aule, neboť čas slavnostního zahájení se blíží.

Univerzitní aula je moderní místnost se stupňovitým hledištěm, je vybavena multimediálním zařízením a pohodlnými sedačkami. Bohužel celý prostor je velmi chabě nasvícen, takže kvalita pořízených fotografií je také velmi chabá. Jako první se slova ujímá slova současná primářka ARO Nemocnice Pardubice dr. Magdalena Fořtová a představuje jednotlivé vážené hosty. Prorektor pardubické univerzity doc. ing. Cakl nás vítá v Pardubicích i na půdě univerzity. Následuje ing. Deml, starosta města Pardubice, s proslovem v podobném duchu, ředitel pardubické nemocnice ing. Šimurda a chybět nemůže ani prof. Cvachovec, čestný prezident konference. Plejádu uzavírá prezidentka konference doc. Drábková se vzpomínkou právě na Zdeňka Křivánka.

   

Nestačíme se ani rozkoukat a už je tu první blok, který otevírá jedním z předsedajících dr. Šturma přednáškou o náhradních roztocích. Dr. Březina z IKEMu představuje Hodnocením objemové náplně u kriticky nemocných. Následují 3 příspěvky s podobnou tematikou: druhý předsedající prof. Cvachovec rozvíjí problém Krvácení a koagulace, doc. Čundre Možnosti bezkrevní medicíny v traumatologii a dr. Čumlivski z Vídně se zaobírá kritickou hranicí hematokritu s ohledem na bezkrevní medicínu. Všichni tři se shodují v jednom: krevní transfuze pokud není indikovaná, je kontraindikovaná.

  

Díky kvalitní klimatizaci se o přestávce zahříváme horkou kávou a přinesenými svetry a zdravíme se s kolegy z FN Brno. Z vystavovaných novinek nás zajímá především GlideScope® a jeho srovnání s videopomůckami, které jsme už měli možnost na našem pracovišti vyzkoušet.

   

A hned zase zpět do přednáškového sálu, kde už mezitím probíhá další blok, tento je více věnovaný intenzivní péči a umělé plicní ventilaci, předsedají prof. Ševčík a dr. Herold. Zahajuje jej dr. Nalos z Ústí nad Labem s problematikou Integrace intenzivní péče. Následuje ho dr. Herold z Mladé Boleslavi a věnuje se historii i budoucnosti umělé plicní ventilace a zve nás, stejně jako portál AKUTNE.CZ, který je i tentokrát mediálním partnerem, na konferenci Umělá plicní ventilace, která proběhne v únoru 2010 právě v Mladé Boleslavi. Dr. Dostál z Hradce Králové a jeho sdělení Význam způsobu peroperační umělé plicní ventilace na plicní funkce a pooperační morbiditu nás se nám snaží vštípit důležitost aplikace PEEP a použití otevíracích manévrů jak peroperačně, tak v pooperačním období jako prevenci vzniku atelaktáz. Další dvě přednášky nás nechávají poněkud chladnými, zato poslední bezesporu odborně velmi přínosný příspěvek prof. Ševčíka o Deliriu v intenzivní medicíně srší vtipem a je příjemnou tečkou za tímto blokem.

   

Na oběd v univerzitní menze neradno vzpomínat, kuře ala kachna se zelím vyzývala všechny zúčastněné k návštěvě gastroenterologa a spolu s chladným prostředím v sále je to jediné, co lze pořadatelům vytknout.

Z bloku věnovanému chirurgickým otázkám bych zmínila příspěvek Perioperační výživa od dr. Havla z Hradce Králové, po kterém se rozpoutává bouřlivá mezioborová diskuze k tomuto tématu.

A je tu poslední čtvrteční blok, který zahajuje doc. Drábková s příspěvkem Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?, kde na příkladech dokazuje, že člověk je schopen přežít mnohé, ale za jakou cenu. Dr. Štětina se zaobírá tématem, které se stává čím dál aktuálnější se stárnutím civilizace, a to zda se vysoký věk pacienta může počítat ke kontraindikacím podání anestezie. Předsedající Dr. Čumlivski upírá ve své druhé dnešní přednášce svou pozornost na pooperační analgézii a zdůrazňuje roli středního zdravotnického personálu.

Po skončení úžasného odborného programu se vydáváme směr Hotel U Zlatého anděla a hned jdeme na romantickou procházku do historického centra Pardubic, které máme z hotelu několik kroků. Pak už zbývá jen doladit večerní oděv a vyrážíme na společenský večer do hotelu Zlatá štika. Program i raut jsou opravdu bohaté, hudba k poslechu i k tanci, diskuze s kolegy z Uherského Hradiště nad sklenkou moravského vína plodné, lepší náplň večera jsme si nemohly přát...

    

Páteční ráno a my opět na značkách v univerzitní aule. Jako první představuje předsedající tohoto ranního bloku dr. Seidlová z Brna TASH skóre (Trauma Associated Severe Haemorrhage Score) jako možnost predikce rozvoje život ohrožujícího krvácení. Následuje prof. Černý s prezentací nových doporučení v řešení život ohrožujícího krvácení v traumatologii. Z dalších příspěvků chceme připomenout kazuistiku dr. Hlobeňové z Prahy, týkající se polytraumatizovaného pacienta s následným multiorgánovým selháním, kdy se v závěru rozpoutala mohutná diskuze s prof. Černým o chybách v antibiotické terapii a diagnostice pacienta, nicméně dr. Hlobeňová si stojí za svým.

   

Poslední blok letošních Křivánkových dnů zahajuje dr. Mixa z Prahy s tématem Obtížné zajištění dýchacích cest v dětském věku se shrnutím všech dostupných pomůcek k zajištění dýchacích cest právě u dětí, střídá jej dr. Řeháčková z Hradce Králové taktéž s pediatrickou tématikou Popáleniny u dětí. Následuje ještě několik kazuistik, z nichž chceme zmínit zajímavý případ pacienta s lékovým Lyellovým syndromem prezentovaný dr. Ondráškovou z Brna, na kterém spolupracovali kolegové z KARIM FN Brno s brněnským popáleninovým centrem. Poté už opouštíme aulu pardubické univerzity, po včerejší zkušenosti vynecháváme oběd a spěcháme na vlak zpět domů.

Olga Smékalová & Marie Rapi 


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET